Lennart Söderberg, Magnolior 2012-04-26

Foto: Rune Björkman