För in dagarna i din almanacka redan nu
så riskerar du inte att låsa upp dig
på något annat

   
   2019

 • tisdag 10 september - informationsmöte
   
 • tisdag 24 september
   
 • tisdag 8 oktober - företagsbesök
   
 • tisdag 22 oktober
   
 • tisdag 5 november
   
 • onsdag 27 november - julbord Eckerö Linjen
   
 • tisdag 3 december
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Höstens första träff blir den 10 september 2019

och tiden är, där inget annat anges,
TISDAGAR
kl. 13:00


Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.