För in dagarna i din almanacka redan nu
så riskerar du inte att låsa upp dig
på något annat

   
                            2019

 • tisdag 29 januari - informationsmöte
   
 • tisdag 12 februari
   
 • tisdag 26 februari - Årsmöte
   
 • tisdag 12 mars
   
 • tisdag 26 mars
   
 • tisdag 9 april
   
 • tisdag 7 maj
   
 • tisdag 21 maj - vårutflykt (heldag)
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Vårens första träff blir den 29 januari 2019

och tiden är, där inget annat anges,
TISDAGAR
kl. 13:00


Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.