För in dagarna i din almanacka redan nu
så riskerar du inte att låsa upp dig
på något annat

   
   2020 har vi träffar dessa dagar

 • tisdag 28 januari - informationsmöte
   
 • tisdag 11 februari
   
 • tisdag 25 februari - Årsmöte
   
 • tisdag 10 mars
   
 • tisdag 24 mars
   
 • tisdag 21 april
   
 • tisdag 5 maj
   
 • tisdag 19 maj - heldagsutflykt
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Vårens första träff blir den 28 januari 2020

och tiden är, där inget annat anges,
TISDAGAR
kl. 13:00


Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.