Om pandemin ger upp, FHM släpper på tyglarna och kommunens träffpunkter får öppnas så kan vi förhoppningsvis se fram emot en verksamhet i höst.

Följande dagar är inbokade på Storgatan 11 och det finns inga alternativa dagar att tillgå eftersom det är "lapp på luckan" på lokaler sen länge.           •    7 september
          •  21 september  
(prel. Årsmöte)
          •    5 oktober
          •  19 oktober
          •    2 november
          •  16 november
          •  30 november
          •  15 december (obs en onsdag)


 
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Höstens första träff blir prel. den 7 september 2021

och tiden är, där inget annat anges,
TISDAGAR
kl. 13:00
på Träffpunkt Storgatan 11


Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.