Om pandemin ger upp, FHM släpper på tyglarna och kommunens träffpunkter får öppnas så kan vi förhoppningsvis se fram emot en verksamhet i höst.
I mitten av aug. har läget ljusnat något, men lokalen får endast utnyttjas i begränsad omfattning

Följande dagar är inbokade på Storgatan 11 och det finns inga alternativa dagar att tillgå eftersom det är "lapp på luckan" på lokaler sen länge.           •  7 september      inställt
          •  21 september    (prel. Årsmöte, inställt
                    och upskjutet till febr. 2022). Då hålls ett
                    sammanslaget årsmöte för de två senaste  
                    verksamhetsåren)


                      Dessa träffar kommer, som det ser ut i skrivande stund, att
                   kunna genomföras

          •    5 oktober
          •  19 oktober
          •    2 november
          •  16 november
          •  30 november
          •  15 december (obs en onsdag)


 
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Höstens första träff blir, som det ser ut just nu, den
5 oktober 2021


och tiden är, där inget annat anges,
TISDAGAR
kl. 13:00
på Träffpunkt Storgatan 11


Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.