Planeringen inför våren 2022 ser ut som följer, och får just nu betraktas som preliminär.
Förhoppningsvis har coronaläget förbättrats inom ett par månader
så att vi åtminstone kan lägga dubbel-årsmötet till handlingarna, och att det kan bli en hållbar nystart!

 


          •   25 januari
          •     8 februari
          •   22 februari, årsmöten 2020-21
          •   11 mars (obs en fredag)
          •   22 mars
          •     5 april
          •     3 maj
          •   17 maj, vårutflykt


 
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Vårens första träff blir, som det ser ut just nu, den
25 januari 2022


och tiden är, där inget annat anges,
TISDAGAR
kl. 13:00
på Träffpunkt
 Storgatan 11


Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.