Scrolla till slutet på sidan, där finns länk för nedladdning av programmet.P R O G R A M
V Å R E N  2 0 2 1
är  inställt


 

Som vi anade redan i januari så blev det inte möjligt att genomföra några aktiviteter under våren. Även årsmötet fick skjutas på framtiden och är nu preliminärt bestämt till den 21 september. 

Under menyn HEM och sidofältet > Hösten 2021, ...... finns en lista på de mötesdagar som är inplanerade.

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

För anmälan per telefon är telefonnumret 073-821 64 00
om inte annat nummer anges i UNT-annonsen och på hemsidan


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

Senast redigerad 2020-11-10