Göran Pettersson: "Några anekdoter och avslöjanden från Ph 69-98", 2021-10-05

Foto: Owe Moltkesson / Kerstin Bröms

Upplagt 2021-10-28