Möte m. kaffe, 2021-11-02

Dagens program blev inställt då Frida Rångtell tyvärr blev sjuk med kort varsel. Vi körde alltså bara kaffeservering och lotteri. Ursprungsmöbleringen kunde behållas, och den fungerar avsevärt bättre för social samvaro. Så dagen blev ändå trivsam med en extra lång kaffestund som kompensation för uteblivet föredrag. Frida gästar oss säkert vid ett senare tilljfälle.

Foto: Owe Moltkesson