Naturfilmer med Håkan Qvarnström, 2021-11-16

Foto: Rune Björkman