Helena Harnesk: Uppsalas broar, 2021-10-19
 

Foto: Owe Moltkesson

Upplagd 2021-10-28