Dan Andersson i ord och ton *)
"Jag väntar vid min mila"

*) Lennart Andersson och Bertil Teodorsson


Foto: Sören Densjö 

Upplagt 2022-05-10