Per "Pelle Signal" Johansson, ballongflygare
och Andrée-föreläsare

Foto: Owe Moltkesson

Upplagd 2022-03-26