Här kommer datum för träffarna hösten 2022. Anteckna redan nu i din kalender så riskerar du inte att boka in något annat på dessa "heliga" tider


          •    6 september
          •   20 september
          •    4 oktober
          •   18 oktober
          •    1 november
          •   15 november
          •   30 november, julbord
          •   14 december, Lucia


Samtliga möten, utom 30 nov och 14 dec, är på tisdagar och börjar kl. 13:00.
30 nov och 14 dec är onsdagar.

 
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Hösten första träff blir den 6 september

och tiden är, där inget annat anges,
TISDAGAR
kl. 13:00
på Träffpunkt
 Storgatan 11


Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.