Dag & datum för träffarna våren 2024
 

     •    Tisdag 23 januari

     •    Tisdag 6 februari

     •    Tisdag 20 februari (Årsmöte)

     •    Tisdag 5 mars *

     •    Tisdag 19 mars

     •    Tisdag 16 april 

     •    Måndag 29 april **

     •    Tisdag 14 maj  (Vårutflykt)

*)    lokal i Uppsala Business Park, Fyrislund
**)   besök Medicinhistoriska Muséet 
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Vårens första träff blir tisdag den 23 januari

Mötestid är, där inget annat anges,
kl. 13:00
på Träffpunkt
 Storgatan 11


samtliga träffar är på tisdagar utom 29/4 som är en måndag

Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.