10 september 2019. Höstupptakt med Calle Carlsson, trubadur från Uppsala

Calle Carlsson  har många strängar på sin lyra (dvs gitarr).  Bland annat jobbar han som forskare på historiska intuitionen, Uppsala Universitet, och på Riksarkivet. Några kände säkert även igen honom från SVTs släktforskningsprogram "Vem tror du att du är". Men det var inte i den egenskapen Calle var här. Förutom sin arkivforskning är han även trubadur och underhållare, och för några år sedan erhöll han Olrogstipendiet.  Calle berättade historier och skrönor om b.la. Evert Taube och sin bekantskap med Gösta Virding. Han underhöll även med visor av C-M Bellman, Evert Taube, Ruben Nilsson samt en hel del eget material. Mycket uppskattad underhållning.  (60 deltagare)
 

21 maj 2019. Vårutflykt till Morgongåva - Apotea och Gårdsjö Älgpark

I år gick utflykten västerut till Morgongåva i Heby kommun. Morgongåva blev en industriort på 1880 talet när Tyska intressen byggde en masugn som dock aldrig kom i produktion. När sedan företaget Westeråsmaskiner i Västerås behövde lämna plats för expanderande ASEA och Metallverken flyttades verksamheten till de tomma lokalerna i Morgongåva. Westeråsmaskiner tillverkade jordbruksmaskiner, snövesslor och snöskotrar under 90 år. Under 1990-talet övergick Morgongåva till att bli en ort inom tjänstesektorn med ett flertal inom e-handeln. Drivande har varit finansmannen Anders Wall och entreprenören Pär Svärdsson med bland annat företag som Adlibris och Apotea.
Besöket på Apotea inleddes med förmiddagskaffe och intressant presentation av företaget.
Apotea startade verksamheten 2012 och har expanderat snabbt, de flyttade in i sitt nya jättelager om 38 000 m² i mars 2018. Byggnaden är mycket imponerade med stort fokus på miljö med anslutning till bergvärme och taket är täckt av solceller. Antalet anställda är 550 som arbetar skift, medelåldern är 27 år ung. Apotea har 70% av e-handeln och levererar ut 34 000 paket per dag. Efter presentationen blev vi visade runt av engagerade medarbetare. Efter en god lunchbuffé for vi vidare till Älgparken i Gårdsjö. Älgparken var en spännande upplevelse med tre färska älgkalvar. Leif berättade livfullt om verksamheten medan vi fick åka runt i hägnen och klappa på de tama älgarna.
Eftermiddags förfriskningar intogs vid Tarmlångens sjökant. Åter i Uppsala vid femtiden tryggt körda som vanligt av Leif.
59 personer deltog i utflykten.
 

7 maj 2019. Kommunikatör Lotta S Saetre, Uppsala Linneanska trädgårdar 

Lotta S Saetre berättade och visade bilder från våra trädgårdar och parker i Uppsala. Mycket vårarbete i Botan pågår. Viktorianäckrosen skall bl.a. planteras ut i Orangeriet så att vi kan se den blomma några dagar! 75000 vårlökar har planterats runt Slottet. Tropiska växthuset byggdes 1935. Ny barockträdgård blev klar 2007. Statens fastighetsverk investerar. Linneträdgården på Svartbäcksgatan firar Carl von Linné 312 år med en trädgårdsfest den 18 maj. Utställning, föredrag och personal i tidsenlig klädsel finns på plats. Lotta berättade om Olof Rudbeck som skrev och målade ”Blombok”. Karl-Peter Thunberg flyttade delar av Linnéträdgården på Svartbäcksgatan till Botaniska trädgården år 1787 för att få större ytor att arbeta med. Linnés Hammarby söder om Uppsala är ett trevligt utflyktsmål, som öppnar den 1 maj varje år. Trädgård och gamla 1700-tals hus. Samarbetar med SLU som sköter om gården. Många nya moderna parker byggs i Uppsala som skall bevara grönska bland alla nya höghus. Stadsträdgården vid Fyrisån är dock den populäraste både för barn och vuxna.

 

9 april 2019. Johan Rapp - "Tankspriddhet är en fin egenskap".

Johan Rapp journalist och författare som startade ”De tankspriddas förening” och har bla skrivit boken ”Hjärnsmart”.
Johan Rapp talade mycket underhållande om tankspriddhet. Människor som är tankspridda har mycket stor koncentrationsförmåga men kan behöva lite hjälp med vardagsstrukturen. Tankspriddhet är en fin egenskap, en förmåga att leva sina inre tankar, alla är mer eller mindre tankspridda. Om du letar efter saker i 20 minuter i veckan innebär det 90 arbetsdagars ständigt letande under ett 40 årigt yrkesliv. 
En rolig episod är Kvinnan som tog bussen till Bilprovningen.
Även Johan påminde om de senaste rönen att fysiskträning förbättrar minnet.
Träffen var väldigt välbesökt med ca 90 deltagare.

26 mars 2019. Rama Bhikhabhai, Sanskrit text på förlovningsberget i Vårdsätra

På en stenhäll i Vårdsätra (Gullvivevägen) finns en kärleksdikt på sanskrit, inristad omkring 1833-35. Dikten upptäcktes 1923, men det dröjde till 2012 innan hela verket upptäcktes.
Rama Bhikhabhai, som läst sanskrit i grundskolan, tillfrågades om hon kunde hjälpa till att återställa den inristning, som man hittat i Vårdsätra, i läsbar form. Stenen tvättades och texten fylldes i med grå färg.
Det visade sig vara en kärleksdikt, hämtad från det indiska sagoeposet Mahabharata, skrivet ca 500 år före Kristus. Den direkta översättningen lyder:
”Så länge min ande dväljes i kroppen, du ljuvt leende, så länge ska jag tillhöra dig; denna sanning förkunnar jag dig.”
Otto Tullberg, docent i hebreiska och arameiska och förste lärare i sanskrit vid Uppsala Universitet, ristade in årtalet 1937 samt sitt och  fästmön Sophia Ridderbjelkes namn. Sophia, som kärleksdikten tillägnades, var barnbarnsbarn till Carl von Linné.
 

12 mars 2019. Anders Caringer. "Fängelser bortom och inom oss"

Anders Caringer, f. 1948, är en svensk kompositör, textförfattare, sångare och pedagog. Han spelade och sjöng tillsammans med sin basist Samuel Heideman. Började med en fin psalm, ”Din klara sol går åter opp”. Sedan berättade Anders händelser från sitt liv som fängelsepastor vid Salbergaanstalten i Sala där han bl. a. arbetat med sexualförbrytare. Tema var ”Fängelser bortom och inom oss”. Dikter och texter som var mycket tänkvärda och berörde oss alla. T.ex. ”Hela världen göms bakom murar”. De största banditerna är inte alltid de som blir dömda. De kan finnas bland de plikttrognas skara, som i ”Hederlig medborgares blues”. Anders hade även kontakt med de som avtjänat sina straff. Han läste upp en dikt från en f d intern, ”Allt vad jag behöver”. Anders avslutade med en sång ”När fängelset var mitt hem”. Han berättade också att han nu arbetade med en ny cd, som handlar om döden. Han är textförfattare och kända musiker medverkar. ”Sorgens koltrast”.


 

26 februari 2019. Årsmöte

75 medlemmar hade samlats till mötet som leddes av ordf. Per Vretblad. Monica Andersson drog den ekonomiska redogörelsen och Christian Holmbäck presenterade sin revisionsberättelse. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2018 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för samma tid. 
Per Vretblad omvaldes om ordförande och Monica Andersson som ledamot på två år. Sig-Britt Edell nyvaldes som ledamot på två år. Susanne Siewertz och Inger Smedshammar nyvaldes som suppleanter på ett år. Övriga styrelseledamöter kvarstår till nästa årsmöte. 
Christian Holmbäck och Karin Norstedt omvaldes som revisor resp. suppleant för ett år. Eva-Lena Tagerud nyvaldes som ledamot av valberedningen efter Åke Andersson, som avsagt sig omval. 
Efter mötet avtackades Sven-Olov Hjortsberger och Karl-Erik Bäcklund, som lämnar styrelsen. Dessutom tackades Jean-Pierre Duprez och köksgruppen  innan traditionell utspisning tog vid.


 

12 februari 2019. Stig-Björn Ljunggren "Det politiska läget i Sverige och i världen"
 
Stig-Björn försökte få oss i publiken att tänka annorlunda än vi brukar, för nu ändras det politiska landskapet så mycket, att gamla tänkesätt inte längre fungerar. Såsom förändringarna skedde i övergången mellan jordbruk och industri kring förra sekelskiftet, så förändras världen också nuförtiden utan att vi märker det på en gång. Även frågan om den senaste regeringsbildningen kom upp,  med många partier och den långa tiden det tog att få en regering på plats. Förslaget om majoritetsval, som föreslås av en del statsvetare, skulle ha den fördelen att det blev färre partier i riksdagen, tydligare opposition och tydligare ansvar i regerandet. Intressant är också att skillnaden inte egentligen är så stor mellan Obamas och Trumps USA (utom förstås presidenternas attityd och personlighet): Precis som i Sverige handlar det om landsorten gentemot "eliten" i storstan (exempelvis Washington).
 
Det var en innehållsrik och roande framställning, som väckte många frågor från den talrika publiken. 

29 januari 2019. F d ambassadör m m Michael Sahlin

Michael Sahlin, bland annat f d ambassadör i Turkiet, Jugoslavien och Norge, EU- chef i Makedonien och statssekreterare i Försvarsdepartementet om ”Turkiet och den livsfarliga krutdurken Mellanöstern”. Turkiet är resterna av det som en gång var det ottomanska riket och vi lider idag av de gränsdragningar som gjordes på skrivbord i Europa efter första världskriget. Turkiets president Erdogan har drömmar om att åtminstone i viss mån återuppliva det ottomanska imperiet. Framförallt vill han på inga villkor se ens antydan till självständiga kurdiska statsbildningar. I dagens kaospräglade Syrien är det framförallt två ställen längs gränsen till Turkiet som Erdogan ser som turkiska intresseområden. Vidare finns ett kritisk område längs gränsen mot Irak. Det finns andra allvarliga konflikthärdar i världen men Michael Sahlin bedömer krigsrisken som störst just i det aktuella området, mycket pga svårbedömda och lynniga ledare.