12 mars 2019. Anders Caringer. "Fängelser bortom och inom oss"

Anders Caringer, f. 1948, är en svensk kompositör, textförfattare, sångare och pedagog. Han spelade och sjöng tillsammans med sin basist Samuel Heideman. Började med en fin psalm, ”Din klara sol går åter opp”. Sedan berättade Anders händelser från sitt liv som fängelsepastor vid Salbergaanstalten i Sala där han bl. a. arbetat med sexualförbrytare. Tema var ”Fängelser bortom och inom oss”. Dikter och texter som var mycket tänkvärda och berörde oss alla. T.ex. ”Hela världen göms bakom murar”. De största banditerna är inte alltid de som blir dömda. De kan finnas bland de plikttrognas skara, som i ”Hederlig medborgares blues”. Anders hade även kontakt med de som avtjänat sina straff. Han läste upp en dikt från en f d intern, ”Allt vad jag behöver”. Anders avslutade med en sång ”När fängelset var mitt hem”. Han berättade också att han nu arbetade med en ny cd, som handlar om döden. Han är textförfattare och kända musiker medverkar. ”Sorgens koltrast”.


 

26 februari 2019. Årsmöte

 

12 februari 2019. Stig-Björn Ljunggren "Det politiska läget i Sverige och i världen"
 
Stig-Björn försökte få oss i publiken att tänka annorlunda än vi brukar, för nu ändras det politiska landskapet så mycket, att gamla tänkesätt inte längre fungerar. Såsom förändringarna skedde i övergången mellan jordbruk och industri kring förra sekelskiftet, så förändras världen också nuförtiden utan att vi märker det på en gång. Även frågan om den senaste regeringsbildningen kom upp,  med många partier och den långa tiden det tog att få en regering på plats. Förslaget om majoritetsval, som föreslås av en del statsvetare, skulle ha den fördelen att det blev färre partier i riksdagen, tydligare opposition och tydligare ansvar i regerandet. Intressant är också att skillnaden inte egentligen är så stor mellan Obamas och Trumps USA (utom förstås presidenternas attityd och personlighet): Precis som i Sverige handlar det om landsorten gentemot "eliten" i storstan (exempelvis Washington).
 
Det var en innehållsrik och roande framställning, som väckte många frågor från den talrika publiken. 

29 januari 2019. F d ambassadör m m Michael Sahlin

Michael Sahlin, bland annat f d ambassadör i Turkiet, Jugoslavien och Norge, EU- chef i Makedonien och statssekreterare i Försvarsdepartementet om ”Turkiet och den livsfarliga krutdurken Mellanöstern”. Turkiet är resterna av det som en gång var det ottomanska riket och vi lider idag av de gränsdragningar som gjordes på skrivbord i Europa efter första världskriget. Turkiets president Erdogan har drömmar om att åtminstone i viss mån återuppliva det ottomanska imperiet. Framförallt vill han på inga villkor se ens antydan till självständiga kurdiska statsbildningar. I dagens kaospräglade Syrien är det framförallt två ställen längs gränsen till Turkiet som Erdogan ser som turkiska intresseområden. Vidare finns ett kritisk område längs gränsen mot Irak. Det finns andra allvarliga konflikthärdar i världen men Michael Sahlin bedömer krigsrisken som störst just i det aktuella området, mycket pga svårbedömda och lynniga ledare.