Medlemskap.

 Medlemskap regleras av våra stadgar, se fliken Stadgar §§ 6-9.

 

Föreningen vänder sig i första hand till f d anställda i Pharmacia-bolag (eller bolag som har sitt ursprung i "gamla" Pharmaciakoncernen) inom Uppsala kommun. Den som är, eller någon gång varit, anställd är välkommen som medlem.

 

Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte och årsavgiften är för närvarande 100 kr.

Avgiften skall erläggas omedelbart efter det att inträde beviljats samt därefter årligen senast den 1 april. Om inträde i föreningen sker efter den 1 december gäller avgiften även för nästkommande år.

 

Ansökan kan göras via hemsidans kontaktformulär eller genom att ta kontakt med någon styrelseledamot.

 

Medlemsavgiften betalas till vårt Plusgirokonto 53 72 17-2 eller Bankgirokonto 750-5985.

 

OBS! Glöm ej att ange namn, adress, födelsedag (åååå-mm-dd) och ev. e-postadress (gärna också minst ett tel nr).