Programkommitté

Programkommittén utarbetar förslag till föreningens aktiviteter. Efter styrelsens godkännande, främst ur ekonomisk synpunkt, genomför programkommittén dessa.

Programkommittén tar gärna emot tips och förslag på nya intressanta programpunkter. Har du ett förslag, kontakta gärna
någon av nedanstående.


För anmälan per telefon är telefonnumret 073-821 64 00
om inte annat nummer anges i UNT-annonsen och på hemsidan. Programkommitténs sammansättning just nu:

Namn                                                                   E-post                             

Christina Frimodig                            ‬                   frimodigchristina@gmail.com
Sammankallande och kontaktperson styrelsenUlla Lennmarker                                                 ullalennmarker@gmail.com 

 

Doris Johansson                                                 171460478@telia.com


Berit Lindh                                                           Lindhberit@gmail.com

Christina, sammankallande
Ulla
Doris
Berit
Vakant, ledig postSenast uppdaterad 2022-06-10