Här kan du kontakta föreningen:

  • Vill du anmäla dig som medlem? Uppge då namn, adress och telefonnummer (fast och/eller mobilt) samt den e-mailadress du vill bli kontaktad på i meddelanderutan. Ange också när du är född
    (åååå-mm-dd).
  • Vill du gå ur föreningen så underlättar det för oss (registerhållningen) om du även anmäler detta. Den här möjligheten bör användas sparsamt och med mycket eftertanke  :-). Ångrar du dig kan du givetvis begära återinträde.
     
  • Har du ändrat e-postadress och/eller hemadress? Anmäl ändringen här.
     
  • Har du skaffat en e-postadress? Meddela oss i så fall, tack.