Här kan du kontakta föreningen i olika ärenden via e-post.
I ämnesfältet på mailet, skriv "PhVet -  ............ "  + ditt ärende, t ex vill bli medlem ......
Avsluta mailet med ditt namn (för säkerhets skull, det kanske inte framgår av e-postadressen)

*)

Länk till föreningens medlemsansvarig  (Göran Pettersson)

• Du vill gå med i föreningen       • Du vill gå ur föreningen      •  Du vill ändra adress, telefonnr, e-postadress  etc ...
 
Länk till föreningens kassör / ekonomiansvarig  (Monica Andersson)

•  Har jag betalat medlemsavgift?    •  Jag har betalat två ggr!    •  Min betalning strulade, kolla upp     •  Jag glömde ange
   avsändare på min betalning  etc ...

Övriga ärenden
Kontakta ordföranden el. någon av de övriga styrelseledamöterna via e-postlänk på STYRELSE - sidan.
Har du tips el. önskemål om föredragshållare / aktivitet?  Kontakta Kerstin Bröms i Programkommittén.
Synpunkter på el. upptäckta fel på hemsidan, t ex trasig länk, faktafel, oklar / saknad information etc,
kontakta hemsidesansvarig (tf Owe Moltkesson, nyrekrytering pågår. Du kanske?)

    *)  Vid ansökan om medlemskap uppge:
     -   Fullständigt namn
     -   Adress inkl. e-postadress  
     -   Telefonnummer, mobil och/eller fast telefon
     -   Födelsedag i formatet åååå-mm-dd
     Frivilliga uppgifter, men välkomna: Var och när jobbade du senast och med vad (forskning, prouktion etc.). Har du arbetat inom
     flera bolag / divisioner?

Redigerad 2020-12-10