Styrelse
fr o m Årsmötet 2022

Föreningens   Plusgiro   53 72 17-2
                       Bankgiro  750-5985

Ordförande

Namn        Susanne Siewertz

E-post       susanne@lundholm.eu

Mobil         070-718 19 59  

Fakturaadress:

Pharmacia Veteranerna, c/o Monica Andersson, Ingvarsgatan 57, 753 34 Uppsala
.

Organisationsnummer:   802432-5212

Vice ordförande

Namn          Karl-Eric Marklund

E-post         ke.marklund@gmail.com

       

Mobil          070 - 606 44 07

Sekreterare

Namn        Margareta Hjertberg, nyval

E-post       mhjertberg1@gmail.com

Telefon     

Mobil         070-389 98 53

Kassör

Namn        Monica Andersson

E-post       monica_b_45@hotmail.com
 

Telefon     018 - 36 42 37

Mobil        070 - 148 78 29

Medlemsregister

Namn        Göran Pettersson

E-post       phvgp@outlook.com
 

Mobil         070-515 47 66

Klubbmästare

Namn          Gunnar Jäll

E-post         gunnar.jall@outlook.com

 

Telefon       018 - 35 21 96

Mobil          073 - 332 89 16

Ledamot

Namn          Christer Björlin, fylln.val
E-post            christer.bjorlin@telia.com
 

 Telefon        
 Mobil           ‬070-261 51 57

  Suppleant

  Namn          Christina Frimodig
  E-post         frimodigchristina@gmail.com

            
  Mobil           070-520 80 90       Sidan uppdaterad 2022-02-25
 

  Suppleant

   Namn         Inger Smedshammar

   E-post       inger.smedshammar@gmail.com

            

   Mobil          070-560 29 99      

Valberedningen består av


  Katarina Spaak
  Sammankallande

.
  070-516 50 16

  mejla   


Marika Henckel-Tilling
.
070-798 43 24


mejla


Annika Edung

.
070-695 01 15


mejla