Vår verksamhet hösten 2020 och, åtminstone delvis, även våren 2021
kan inte genomföras.


Just nu (10 aug.) är det inte mycket som talar för att vi kan ha någon verksamhet under hösten. Vi har ju tre stora "fel" vs. Covid-19 som talar emot oss.

x  De allra flesta av våra medlemmar tillhör
      riskgrupp 70+ (ca 2 av 3).


x  Våra träffar samlar regelmässigt fler än 50
      deltagare, ibland t o m uppåt 100.


x  Träffpunkt Årsta, med nära koppling till äldre-
      boendet Årstagården, blir nog bland de sista
      verksamheter som FHM släpper på restrik-
      tionerna för.

Vi får nu hoppas på att det kommer mer positiva signaler under hösten som medför att planeringen för 2021 kan påbörjas på ett meningsfullt sätt.

Tillagt 8 december: Nä, det blev och blir tyvärr ännu sämre, innan det vänder. Vad tror du Anders Tegnell, kan vi hoppas på april kanske?

Tillagt 11 mars: våren kan vi nog glömma nu. Men hösten 2021 var det väl själva .... Känns just nu avlägsen, men tack vare det även hoppfull??
Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er! Vi nosar upp intressanta ämnen och föredragshållare åt er!

Vårens första träff blir ..... ?

och tiden är, där inget annat anges,
TISDAGAR
kl. 13:00
på Träffpunkt Storgatan 11


Har du nyligen ändrat din e-postadress? Skicka ett mail nu och uppdatera oss så missar du inte informationen som skickas ut ca 14 dagar innan första mötet.