Några nyckelår i Pharmacias historia


1911 Pharmacia grundas på apoteket Elgen i Stockholm
1921 Pharmacia blir dotterbolag till Apotekarnes Droghandel AB
1941 Lansering av Salazopyrin®
1943 Pharmacia fördjupar samarbetet med Uppsala Universitet
1945 Pharmacia satsar på egen forskning
1947 Lansering av Macrodex®
1950 Pharmacia flyttar till Uppsala
1965 Apotekarnes Droghandel blir Fortia
1966 Gösta Virding blir VD för Pharmacia
1967 De första vetenskapsmännen i Pharmacias diagnostikagrupp anställs och verksamheten startar
        Forskning, tillverkning och marknadsföring för separationsprodukter sammanförs i ett bolag som

        får namnet Pharmacia Fine Chemicals
1969 Fortia börsnoteras
1970 Allergidiagnostiskt test lanseras
1973 Gösta Virding blir VD för Fortia och engagemanget inom bioteknik ökar
1979 Healon® börjar användas vid ögonkirurgi
1980 Gunnar Wessman blir VD för Fortia
1981 Fortia gör sin första emission i USA och noteras som första svenska företag på den amerikanska

        börsen Nasdaq
1982 Linsföretaget Medical Workshop i Holland övertas
1983 En andra nyemission görs i USA och koncernen namnändras i samband med detta från Fortia till

        Pharmacia
1984 Erik Danielsson blir VD för Pharmacia
1985 Volvo går in som huvudägare i Pharmacia
1986 Fermenta träffar ett avtal med Volvo om att förvärva Pharmacia, men avtalet spricker snabbt
        Pharmacia ansöker som första svenska företag om en notering på börsen i Tokyo
        Pharmacia Leo, där bl a Ferrosan ingår som dotterbolag
        Linsföretaget Intermedics Intraocular Inc. förvärvas
        Pharmacia förvärvar bioteknikföretaget LKB
        Pharmacia Deltech för injektionsportar och infusionspumpar bildas
1989 Amerikanska Electro-Nucleonics som är verksamt inom allergi förvärvas
1990 Pharmacia och Procordia slås samman. Läkemedelsverksamheten får namnet Kabi Pharmacia med

        Jan Ekberg som VD. Verksamheten inom bioteknik, biosensorer och allergi samlas under

        Pharmacia Biosystems.
1991 Kabi Pharmacia köper italienska Pierrel
1993 Procordia förvärvar Farmitalia Carlo Erba åt Kabi Pharmacia. Procordia delas i livsmedel och

        läkemedel. Läkemedelsverksamheten återfår namnet Pharmacia med Jan Ekberg som VD.
1994 Pharmacia privatiseras, men staten behåller 14 procent
1995 Pharmacia går samman med amerikanska Upjohn och får namnet Pharmacia&Upjohn. John

        Zabriskie blir VD och huvudkontoret förläggs till London.
1997 Pharmacia Biotech går samman med brittiska Amersham
        Fred Hassan blir VD i Pharmacia
        Flytten av huvudkontoret påbörjas, från Windsor utanför London till Bridgewater

        utanför New York
1998 De svenska läkemedlen Xalatan®, Detrusitol® och Genotropin® blir verkliga storsäljare
2000 Pharmacia&Upjohn går samman med Monsanto och bildar därmed det 11:e största

        läkemedelsföretaget i världen. Namnet blir Pharmacia Corp.
2002 Pharmacia säljs till Pfizer
2003 Amersham säljs till General Electric och den svenska verksamheten inom bioteknik ingår i GE

        Healthcare
2004 Pfizer säljer Pharmacia Diagnostics till riskkapitalbolag.
2006 Pharmacia Diagnostics får namnet Phadia
2011 När det ursprungliga Pharmacia skulle ha firat 100 år finns visserligen inte namnet kvar, men

        verksamheterna finns till stora delar kvar i andra bolag med andra ägare. Flera produkter har

        utvecklats till miljardsäljare.