P R O G R A M
v å r e n  2 0 2 2 

     Mötesplats är Träffpunkt Storgatan 11, tisdagar kl. 13:00
     där inte annat anges (som t ex  den 11 mars, som är en FREDAG)

    25 jan.    Thony Björk
                   
"Läkemedel för seniorer"        INSTÄLLT

    8 febr.      Filmvisning i Fyrislund: Sven Blume
                        berättar om 
"Det krokiga och det raka -
                        en film om arkitekten Carl Nyrén"
     
 INSTÄLLT


        22 febr.    Årsmöten (för 2020 och 2021)

    11 mars   "Pharmacias Bioteknik-verksamhet",
     obs 
fredag   sett ur Arne Forsells, f d VD, perspektiv


     22 mars   Pelle Signal (Per Johansson)
                       "Andrées polarexpedition 1897" kombinerat
                         med "Luftballongens historia"     5 april       Frida Rångtell, PhD: "Om slumra"


     3 maj        "Jag väntar vid min mila"
                         Dan Andersson i ord och ton med
                           Lennart Andersson och Bertil Teodorsson     17 maj       Vårutflykt till Norrtälje med bränneriet,
                         Pythagoras m m

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

För anmälan per telefon är telefonnumret 073-821 64 00
om inte annat nummer anges i UNT-annonsen och på hemsidan


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

Senast redigerad 2022-02-15