Scrolla till slutet på sidan, där finns länk för nedladdning av programmet.P R O G R A M
V Å R E N  2 0 2 1


 

För närvarande har vi ingen aning om, och hur omfattande, vårens program kan komma att se ut. Någon start före mars lär det i alla fall inte bli. Så fort vi vet mera så lägger vi ut info på HEM-startsidan.

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

För anmälan per telefon är telefonnumret 073-821 64 00
om inte annat nummer anges i UNT-annonsen och på hemsidan


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

Senast redigerad 2020-11-10