P R O G R A M
h ö s t e n  2 0 2 2

     Mötesplats är Träffpunkt Storgatan 11, tisdagar kl. 13:00
     där inte annat anges (som är fallet 20 sept, 30 nov och 14 dec) 
 

    6 sept.      Info från styrelsen och motionstips
                        från Friskis & Svettis, Stina Fellström

                 
    20 sept.    Filmvisning i Fyrislund:
                                                "Det krokiga och det raka - en film om arkitekten
                        Carl Nyrén". Sven Blume berättar.        4 okt.        "Läkemedel för seniorer", Thony Björk

    18 okt.      "ABBA",
 Ulf Gustafsson


     1 nov.       Renovering av domkyrkotornen,
                     Åsa Flarup / Viktor Wadelius

                     
     15 nov.    "Modedieter", Ulf Low-Holmbäck


     30 nov.    Julbord Eckerölinjen (obs! onsdag)


     14 dec.    Luciafirande (obs! onsdag)

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

För anmälan per telefon är telefonnumret 073-821 64 00
om inte annat nummer anges i UNT-annonsen och på hemsidan


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

Senast redigerad 2022-06-10