Scrolla till slutet på sidan, där finns länk för nedladdning av programmet.P R O G R A M
V Å R E N  2 0 2 0


 

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

För anmälan per telefon är telefonnumret 073-821 64 00
om inte annat nummer anges i UNT-annonsen och på hemsidan


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

  
 Tisdag 28 januari kl 13:00, Träffpunkt Årsta

• Information om vårens program
därefter


underhållning av "Fyra vänner och en gitarr"
Tema: I vispoeternas sällskapAnnons i UNT den 20 januari

….


 Tisdag 11 februari kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Lars Nylén och Anders Nylund

berättar om händelserna 1719

"När ryssen brände Roslagen för 300 år sedan"

Lars  är f d länspolismästare i Uppsala, chef för Rikskrim och GD för Kriminalvårdssyrelsen
Anders är meteorolog och har arbetat på SMHI och är f d välkänd vädergubbe på TV4


Annons i UNT den 3 februari

….


 Tisdag 25 februari kl 13:00, Träffpunkt Årsta


Årsmöte
med lättare förtäring

Anmälan krävs senast 20 februari, per telefon
eller på utlagd lista den 11 februariAnnons i UNT den 3 febr. och 17 februari

….


E X T R A

Den 3 mars 2020 kl 13:00, gamla Pharmacia i Fyrislund

Besök och guidning på Pharmacia-utställningen….


 Tisdag 10 mars kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Sven Hammar, Grisslehamn, med bakgrund
bl a i Flyg- och Försvarsstaben berättar om"Människoöden i Grisslehamn"


Annons i UNT den 2 mars

   ….

Och här tog tyvärr vårprogrammet
slut p g a corona pandemin. 


 ….


 Tisdag 24 mars kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Frida Rångtell, fil. dr. i neurovetenskap vid Uppsala universitet

"Sömn och sömnlösa nätter"


Annons i UNT den 16 mars

   ….


Tisdag 21 april kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Svante Lindsjö, engagerad i Lennakatten i 24 år
Är nu tågklarerare, stins och ansvarig konduktör


"Järnvägsnostalgi i Sverige"

Annons i UNT tisdag den 14 april

   
….


 Tisdag 5 maj kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Göran Pettersson, mångårig medarbetare inom Pharmacia

"Tack Pharmacia för ett spännande arbetsliv 1969-1998"

Annons i UNT den 27 april

  ….


Tisdag den 19 maj, Vårutflykt till Norrtälje

I år går färden till Norrtälje där vi bl a besöker Pythagaros industri-
museum och Norrtelje Brenneri. Lunch och picknick.
Info betr kostnad* m m lämnas senare här på
hemsidan och i UNT-annonsen.


Anmälan krävs senast den 4 maj!

på telefon fr o m den 27 april, eller på utlagd lista
vid mötet den 5 maj (ev. kvarvarande platser).
Betalning omgående el. senast den 8 maj *


Annons i UNT den 27 april

….


    

          *) betala till BG 750-5985 eller PG 53 72 17-2. Glöm inte att ange avsändare.

Senast redigerad 2020-04-05