Programkommitté

Programkommittén utarbetar förslag till föreningens aktiviteter. Efter styrelsens godkännande, främst ur ekonomisk synpunkt, genomför programkommittén dessa.

Programkommittén tar gärna emot tips och förslag på nya intressanta programpunkter. Har du ett förslag, kontakta gärna
någon av nedanstående.


För anmälan per telefon är telefonnumret 073-821 64 00
om inte annat nummer anges i UNT-annonsen och på hemsidan. Programkommitténs sammansättning just nu:

Namn / e-post                                   Telefon                                    Mobil
 

Kerstin Bröms                                  018 - 25 53 05                         070-223 21 90
Sammankallande

kerstin.broms@home.se


Anders Ljunglöf                                                                                070-675 26 84
anders.ljunglof@hotmail.com


Sigbritt Edell                                      -                                             070-612 01 51‬
Kontaktperson styrelsen

edellsigbritt@gmail.com
 

Doris Johansson                                -                                             070-367 42 37

171460478@telia.com

 

Ulla Lennmarker                               -                                              070-699 87 20

ullalennmarker@gmail.com


Bo Lindberg                                      018-55 11 00                           076-829 29 24
boelindberg@telia.com

 

Kerstin, sammankallande
Anders
Sigbritt
Doris
Ulla
BoSenast uppdaterad 2019-06-14