P R O G R A M
V Å R E N  2 0 2 1
är  inställt


 

Som vi anade redan i januari så blev det inte möjligt att genomföra några aktiviteter under våren. Även årsmötet fick skjutas på framtiden och är nu preliminärt bestämt till den 21 september. Redigerad 2021-08-19