Luciafirande den 7 december 2011

Cirka 110 glada Pharmacia Veteraner tog sig i snögloppet till Årstagården där de fick lyssna till utsökta julsånger av en grupp med Luciatåg från damkören La Cappella. Därefter vidtog sedvanlig förtäring och lottdragning under muntert samspråk. Projektgruppen för 100-årsjubileet och föreningens egen fotograf Rune Björkman avtackades innan ordföranden önskade alla God Jul och Gott Nytt År.
 

Julbord på Eckerölinjen 30 november 2011.

Kanske avskräckte förra årets storm några från att delta i årets julbordsresa till Eckerö, eller var det kanske för nära 100-årsfesten på Uppsala Slott, som var anledningen till att bara 52 personer anslöt sig till årets resa. Vi som deltog hade en lugn och behaglig tur med ett utomordentligt julbord. Jag vill påstå att inget saknades och de flesta gick mer än mätta från borden. På hemresan fanns tillfälle till avkoppling och en drink i baren samt möjlighet att shoppa till förmånliga priser.
 

Torun Nilsson den 22 november 2011 

Den 22 november samlades vi i Ivan Rothlin salen, Fyrislund för att höra Torun Nilsson tala med utgångspunkt från sin bok "När Sverige sålde Nobelprisindustrin".

Torun Nilsson, civilekonom och ekonomijournalist, är företagsanalytiker och reporter på tidningen Affärsvärlden. Sedan 2002 skriver hon även böcker, utredningar och artiklar för Fagerfjäll & Nilsson.

Boken är en berättelse om hur det kom sig att Sverige i slutet av 1990-talet gjorde sig av med sin läkemedelsindustri. Torun talade ur ett Pharmacia-perspektiv om vad som förevarit och gjorde det på ett mycket initierat och vältaligt sätt.

Ett hundratal intresserade Pharmacia Veteraner hade hörsammat kallelsen och efter föredraget vidtog en livlig frågestund. Därefter serverades kaffe och smörgås.

För dig som vill läsa mer vill jag rekommendera boken: När Sverige sålde Nobelprisindustrin. Författare: Torun Nilsson. SNS förlag
 

Pressmeddelande den 12 november 2011


Pharmacia grundades för 100 år sedan– 550 tidigare medarbetare firade med jubileumsfest på Uppsala slott
Pharmacia som under många år var Uppsalas största och dominerande företag skulle ha fyllt 100 år 2011. Namnet finns inte kvar, men verksamheterna finns till stora delar kvar i andra bolag med andra ägare. Flera produkter har utvecklats till miljardsäljare. Kamratföreningen Pharmacia Veteranerna bjöd in till stor jubileumsfest fredagen den 11/11 2011 på Uppsala slott. 550 personer deltog och när biljetterna släpptes tog de slut på några dagar.
-Vi är oerhört glada åt det stora intresse som finns för det gamla Pharmacia. Trots alla stora förändringar under de senaste 20 åren så har den speciella andan inom Pharmacia bestått. Det finns en stark familjekänsla bland alla dem som arbetat i bolaget. Det blev många glada återseenden och trevliga minnen som berättades på slottet, säger Eva-Lena Tagerud som är ordförande i Pharmacia Veteranerna.
Pharmacia grundades 1911 av apotekaren Gustaf Felix Grönfeldt som var verksam vid apoteket Elgen i Stockholm. Bolaget flyttade till Uppsala 1951 för att bl a komma närmare Uppsala universitetet men också för att det fanns mark att expandera på. Genom ägarbolaget Fortia börsnoterades Pharmacia 1969. År 1986 påbörjades en rad strukturella förändringar genom förvärvet av Leo. 1990 kom sammanslagningen med Procordia och 1995 gick Pharmacia och Upjohn samman. 2003 köptes bolaget av Pfizer.
Jubileumskvällen på slottet rymde programpunkter som återknöt till den hundraåriga historien. För underhållningen svarade musikgruppen Viba Femba.
-Det är viktigt att påminna om de djärva men framsynta satsningar som gjordes när Pharmacia var ett Uppsalabaserat företag. Läkemedelsverksamheten kompletterades med områden som bioteknik och diagnostik. Hela bolaget internationaliserades och vi hade en lång period med kraftig tillväxt. Vid årsskiftet 1984/85 var faktiskt Pharmacia det 5:e största bolaget på Stockholmsbörsen räknat efter börsvärde, säger Carl-Erik Sjöberg, som höll högtidstalet och tidigare var vice VD på Pharmacia.
Bland den skara medarbetare som träffades på slottet fanns ett 10-tal som arbetat mer än 40 år var i Pharmacia.
-Jag började som sjutonåring år 1950 i Pharmacia och slutade med avtalspension efter 44 år i bolaget. Det är en oerhörd förmån att ha jobbat i ett bolag som under åren kunnat visa så kraftig expansion. Läkemedel och utrustning har tillverkats som kommit tusentals patienter till stor nytta. Det var väldigt intressant att vara involverad i den stora uppbyggnaden av Fyrislundsområdet, säger Sigge Kamnäs, som i egenskap av administrativ chef ansvarade för utformandet av kontorslokaler i bolagets alla verksamheter.
-Jag arbetade på Pharmacia i 40 år och slutade först vid 70 års ålder. Under många år ägnade jag mig år laboratoriearbete med Dextran, en klassisk produkt i Pharmacia, och var chef för avdelningen Polymerfysikalisk kemi. Pharmacia var en fantastisk och trivsam arbetsplats, med lättsam stämning. Jag gick alltid till mitt arbete med glädje, säger Kirsti Granath som under många år var en av få kvinnliga chefer inom forskningen.
Pharmacia Veteranerna, som organiserade jubileet, är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med syfte att skapa tillfällen för före detta arbetskamrater att träffas och umgås. Verksamheten består i att genomföra möten med information, föredrag, underhållning samt studiebesök och utflykter, så att olika intressen blir tillgodosedda. Verksamheten riktar sig i första hand till före detta anställda inom Pharmacia-koncernen i Uppsala Kommun. Föreningen firar i år sitt 35års jubileum.

148 år tillsammans på Pharmacia. Det blev ett glatt återseende för många tidigare medarbetare på 100års jubileet på Uppsala slott.Fr v Carl-Eric Sjöberg, 30 år, Kirsti Granath 40 år, Sigge Kamnäs 44 år och Eva-Lena Tagerud 34 år. Åren anger anställningstiden i Pharmacia.JIMMY SJÖBERGS JUBILÉUMSTAL , PHARMACIA 100 ÅR, 11/11 2011


Ni anar inte så underbart det är att få stå här och se ut över havet av festdeltagare. Och när jag ser mig omkring upptäcka mängder av kända ansikten, gamla kamrater, som alla påminner mig om massor av stunder och händelser fyllda med glädje, lycka, spänning, förväntan, ja, förtvivlan . Alla ansikten glada i kväll.


Det här är inte början på ett högtidstal. Se det snarare som en spontan glädjeyttring.

 

NU BÖRJAR HÖGTIDSTALET!


Kära Pharmacia, Du min älskarinna under 30 år. Det gör inget om Du berättar för min hustru Harriet vad jag just sa'. Hon sitter förresten här i rikssalen och kan själv höra vad jag säger. Men när jag sa att det inte gör nånting, är det för att Harriet tycker att Du varit hennes älskare under 30 år. Det här är bara ett exempel på Din mångsidighet – ett strålande exempel på Din Multi Purpose Competence. Och på Din förtrollande charm.

 

Vi är många här i kväll som har sådana här känslor för Dig. Visst hade det varit ännu roligare om Du i dag funnits kvar i den skepnad vi minns Dig, från 60-, 70- och 80-talet, men vi förlåter Dig för att Du funnit andra vägar , låtit Dig styckas upp i de olika delar, som tillsammans gjorde Dig så vacker. Du har gett oss så många underbara minnen och kring dom minnena har vi samlats här i kväll.

Kära Pharmacia, jag hoppas Du ursäktar om jag nu inte längre talar till Dig, utan om Dig riktad till alla gamla vänner , kolleger: Alla jubilarer som samlats i kväll på 100-årsdagen av Din födelse.

 

Vi har ofta sagt att våra framgångsfaktorer genom åren var att finna kompetenser som i samverkan gjorde oss svårslagna. Men denna samverkan bygger även på vår förmåga att samspela, hjälpa varandra, dra nytta av varandra, ja, i positIvaste bemärkelse korsbefrukta varandra. Och det finns inget bättre sätt att njuta av detta samspel än att titta i minnenas spegel, som påminner om alla våra gemensamma, jag upprepar: gemensamma framgångar.

 

När man ska tala om framgångar för en verksamhet där man själv varit med, om än i blygsam omfattning, är det svårt att vara objektiv, lätt att övervärdera, överbetona. Men för ett företag finns det mätbara parametrar som håller tillbaka subjektiviteten. För Er som inte kommer ihåg hur stora framgångar Pharmacia hade under sin Uppsalatid, låt mig påminna om några av dem. Jag har valt perioden 1960 -85. Varför just den? Jo:

 

1.
De första 50 åren har behandlats ingående i tidigare jubiléumsböcker.

 

2.
1960 var det år då Pharmacia gick in på ett område utanför läkemedel: separationsprodukter. Pharmacias första diversifiering, eller som elaka tungor sa när vi några år senare gick in på ännu ett nytt område, diagnostika, " Pharmacia har diversefierat ". Från 1960 hade Pharmacia alltså 2 ben att stå på.

 

3.
1960-85 var en period av i allt väsentligt ren organsísk tillväxt, inga förvärv.

 

4.
1985 skedde en ägarförändring som blev starten till en omstrukturering av Svensk läkemedelsindustri. Den rent organiska tillväxtperioden var över.

Mina vänner. Låt mig beskriva, i några punkter, utvecklingen under den här perioden:

 

A.
1960 – 1985 hade Pharmacia en genomsnittlig tillväxt, rensad från inflation, av 15% per år. Detta gällde såväl försäljning som rörelseresultat.

 

B.
Pharmacia var det första svenska företag, och det var 1981, som gick ut på den amerikanska kapitalmarknaden och gjorde en riktad nyemission kopplad till en börsintroduktion. Och det ledde till en ny värdering av bolaget.

 

C.
Mellan 1980 och 1984 15 - faldigades Pharmacias börsvärde.

 

D.
Vid årsskiftet 1984/85 var Pharmacia det 5:e största företaget på Stockhomsbörsen, räknar efter börsvärde.

 

E.
Pharmacia var också det första svenska företag som ansökte om börsnotering i Japan.

Det här ger bilden av ett offensivt, aggressivt och framgångsrikt företag.

Det är på något sätt utmärkande för vår bransch med sin stora satsning på forskning och produktutveckling liksom tvånget för ett företag i ett så litet land som Sverige att lyckas internationellt, att jobbet i stor utsträckning kan beskrivas som ett nätverk av projekt. Vi fick lära oss att samarbeta över olika former av gränser, gränser som skapades av fackkunskap, kompetens i övrigt, geografiska gränser, språk- och kulturbarriärer. Vi som fick vara med om allt detta har något fint, något stort att se tillbaka på, att berätta om och att känna tacksamhet över.

 

Kära Pharmaciavänner ! Vi höjer våra glas och skålar med varandra, men framför allt skålar vi för VÅRT GAMLA PHARMACIA.

Carl-Erik "Jimmy" Sjöberg

Utflykt till Bergianska Trädgården den 28 september 2011

Trädgården ligger vid Brunnsviken, inom den nybildade Nationalstadsparken i Stockholm. Dess ursprung är en trädgård anlagd av Peter Jonas Bergius (lärjunge till Carl von Linné) och hans bror Bengt. Deras malmgård med tillhörande trädgård vid Karlbergsvägen i Stockholm skulle tjäna som trädgårdsskola och hortikulturell försöksanläggning. Bröderna testamenterade egendomen till Kungliga Vetenskapsakademien (den s.k. Bergianska Stiftelsen), som driver trädgården tillsammans med Stockholms Universitet.
År 1885 flyttade trädgården ut till sitt nuvarande område. Den har frilandsanläggningar omfattande frodiga köksväxtområden, örtagård och en rik frukt- och bärträdgård.
År 1900 byggdes Viktoriahuset för att rymma jättenäckrosen. Runt dess stora damm finns även en mängd andra tropiska växter, t.ex. lotus, taro, sockerrör och ris.
En grosshandlade vid namn Edvard Andersson testamenterade hela sin kvarlåtenskap till Bergianska Stiftelsen när han avled 1936 och meningen var att man skulle inrätta och driva en vinterträdgård, där medelhavsklimatets och därmed jämförbara klimatområdens träd, buskar och örter skulle vara representerade. Växthuset öppnades för besökare i juni 1995 och är indelat i fyra klimatområden. Man strövar från medelhavsområdets doftande ginst och lavendel genom Sydafrikas och sydvästra Australiens blommande buskmarker till kalifornisk öken och fuktig regnskog. I de tropiska avdelningarna finns nyttoväxter som kaffe, te och kakao samt insektfångande växter. I en avdelning kunde man även se levande stenar.
Trots att det soliga vädret, som SMHI hade utlovat, vägrade infinna sig så var utflykten minnesvärd.
 

Träff onsdagen den 14 september "Spindlarnas kärleksliv"

Föredrag om spindlarnas kärleksliv

Den 14 september besökte f.d. lektor Andreas Ehn Pharmacia Veteranerna och berättade om Spindlarnas kärleksliv.
Andreas visade vackra bilder på spindlar medan vi lyssnade på ett fascinerande föredrag.
Vi såg bland bild på korsspindeln som känns igen på korset på ryggen. Spindlar har åtta ben och fram- och bakkropp.
De har åtta ögon som sitter var som helst på framkroppen.
På bakkroppen sitter äggstockarna på honorna. Dessa liknar en druvklase och kan innehålla tusen ägg och hanarna har en säck för spermier. Det är inte lätt att vara spindelhane. Förutom att med all säkerhet bli uppäten efter parningen så finns ingen förbindelse mellan spermiesäcken och parningsorganet Hannen får agera pipett, suga upp spermien och placera detta på annan plats för att sedan hämta detta och befrukta honan.
Alla spindlar är giftiga dock ej för människor med undantag av några som ej finns i Sverige.
En speciell spindel finns längs våra kuster. Honan bygger nät i form av en trumpet. Den 27-28 juni befruktas honan och den 30/7-1/8-2/8 lägger hon äggen. Beroende på väderleken. I november dör hon. Den här hanen har en chans att ej bli uppäten. Han dansar på nätet och honan blir så fascinerad att hon glömmer bort att äta upp honom. Föredragshållaren tog några danssteg för att visa dansen.
 

Tisdagen den 17 maj Vårutflykt Ekolsunds Slott m m

Anordnades en vårutflykt till Ekolsunds slott, värdshus och Pilsbo.

Vi guidades av ägarinnan Raija Ohlin och hennes make.
Ekolsunds slott har gamla anor och varit i kunglig ägo under många år. Gustav III bodde här under många år och satte sin prägel på slottet. Från slutet av 1700-talet har slottet ägts av icke kungliga personer.
Insidan av slottet var en trevlig överraskning och många rum var jättevackra. Vi fick också bl.a.se Gustav III:s vagga som Raija och hennes man lyckats köpa. De letar efter möbler etc över hela Europa för att återställa slottet i sitt ursprung. Mycket arbete återstår när det gäller både ut- och insidan av slottet.
Ekolsunds arboretum är beläget runt slottet. Det är ett område med en samling av olika träd som odlas i vetenskapligt syfte och är idag det största arboretumet i Sverige.
Vi intog en god lunch på Ekolsunds värdshus som Gustav III gav order om att skapa.
Efter lunchen åkte vi till Pilsbo och pga regn så intogs picknicken inomhus. Vin och snittar serverades och lotteriet var populärt som vanligt.
 

Träff den 4 maj 2011 Prof. Hans Bennich berättade om IgE

Hans Bennich, som berättade om IgE.

Vid mötet den 4 maj gästades vi av professor Hans Bennich, som höll ett mycket intressant och roande framförande om upptäckten av IgE.
Det var Hans Bennich, som tillsammans med Gunnar Johansson, på 60-talet identifierade och karakteriserade den antikropp, immunoglobulin, som orsakar allergi. De gav den namnet IgE.
Hans berättelse, som började på 50-talet, var fylld med anekdoter och intressanta inblickar från möten med forskare mm under arbetet med IgE. Under 60-talet var han huvudsakligen verksam vid Biokemiska Inst. i Uppsala. Han beskrev samarbetet med Gunnar Johansson vid Akademiska Sjukhuset, forskare i Birmingham, Lausanne, Denver mm. I Denver hade makarna Ishizaka, oberoende av svenskarna, också arbetat med identifieringen av IgE.
Tillsammans med Lars Wide vid Akademiska Sjukhuset utvecklade Bennich och Johansson sedan RAST-tekniken (Radio-Allergo-Sorbet-Test), som erbjöds Pharmacia. Den har sedan legat till grund för Pharmacia Diagnostics produktutveckling.
Hans är fortfarande aktiv bor halva året i Tucson, Arizona
 

Träff den 27 april 2011 Anders Larsson "Asplek mitt i stan"

Anders Larsson som berättade om "Asplek mitt i sta´n, men går de att se?

Tjugosju förväntansfulla veteraner samlades i Rosenparken för att lyssna till limnolog Anders Larsson, som både upplysande och humoristiskt berättade om asplek i Fyrisån.
Aspen är ju Upplands landskapsfisk och för att underlätta för denna fisk att nå lämpliga lekplatser har man byggt asptrappor i Fyrisån, en vid Islandsfallet och en vid Rosenparken. Nere vid Islandsfallet passerar fisken ett räkneverk, vilket hjälper Fyrisåns Vattenförbund att få en uppfattning om hur många fiskar som passerar uppåt varje dygn. Ett framtida projekt är att också bygga en trappa vid Ulva Kvarn.
Den rom, som fisken lägger, behöver något att fästa vid och det har visat sig att cyklar som kastats i ån är lämpade för detta ändamål. En följd av detta är att man numer inte får rensa ån på cyklar förrän aspen har lekt färdigt. Det har också visat sig att miljön nedanför Kvarnfallet lämpar sig för lek.

Till slut kan tilläggas att vi hade mycket tur med vädret, strålande sol, varmt och skönt. Däremot lyste aspen med sin frånvaro.
 

Träff den 6 april med Lennart Hulth, som berättade om "Ultuna förr och nu".

Lennart Hulth, pensionerad agronom från Ultuna, har forskat om Ultunas historia fram till våra dagar. Han berättade och visade bilder bl. a. om gravfynd i Ultunas marker från bronsåldern och båtgravar från Vendel-tiden. Under 800-talet hade Ultuna en betydande hamn. Olof Rudbeck d.ä. var på 1670-talet aktiv med att etablera den nutida bebyggelsen på markerna och redan under 1700-talet, under Linnés tid, väcktes tankarna på jordbruksutbildning. Ultunas lantbruksinstitut tillkom 1848 och 1977 bildades Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Kungsängsliljan upptäcktes 1742 av en vän till Linné och Ultuna har fått sitt namn av guden Ull, som tillbads för bl.a. god jaktlycka. Fyrisåns dalgång har ett intressant fågelliv och hela området har stort kulturhistoriskt och naturhistoriskt värde. Avsikten är att omvandla "Årike Fyris" till naturreservat, men kommersiella intressen och planer på bebyggelse på markerna gör att inget beslut ännu har kunnat fattas. Ca 60 Pharmacia Veteraner fick intressant ny information om Ultuna.
 

Träff den 23 mars Professor Ulf Danielsson om "Hotet från rymden"

Ulf Danielsson, prof i teknisk fysik vid Uppsala Universitet, höll ett mycket spännande föredrag om bla hot i rymden. Ca 80 veteraner närvarade.
Han inledde med hoten i vårt solsystem. Här kan man med säkerhet visa att dinosaurierna utrotades av en komet som olyckligt träffade jorden. Stjärnor kan explodera och avge stark värme. Supernovor och ännu värre värmeskador från hypernovor. Solen blir hetare och hetare tills liv blir omöjligt på jorden. Solen lär ha försvunnit om 6 miljarder år. Det sista som troligen bildas är då gaser formade som såpbubblor.
Universum bildades genom en big bang. I början plasma moln. Expanderar tills det blir mörkt och kallt. Galaxerna rör sig snabbare och snabbare från varandra. Drivs av den sk mörka energin, som är en tämligen ny upptäckt.
Fysik för det stora i universum och fysik för det lilla i universum verkar inte stämma överens. Här har nyligen en strängteori framkastats så att det stora och det lilla stämmer om man beaktar strängars vibrationer.
Universum skulle ha kunnat se ut på ett helt annat sätt. Slumpen verkar spela stor roll vid dess utformning.
 

Träff den 16 mars 2011 med Lars Lambert som berättade om Gunnar Leche.

Den 16 mars besökte filmaren och författaren Lars Lambert Pharmacia Veteranerna och
berättade om Gunnar Leche, stadsarkitet i Uppsala 1920 -1954.
Gunnar Leche var född 1891 och dog 1954. Leche ritade hus till många stadsdelar i Uppsala
bl.a. Tunabackar, Sala Backe, Höganäs och Luthagen med flera.
Han har bl.a. ritat byggnaden som inhyser Reginateatern, Gillbergska genomfarten och kanske hans mest kända byggnad Vaksalaskolan från 1925.
 

Träff den 9 februari 2011 med Gunilla Lindberg som berättade om "den tredje åldern".

 

Fängslande, humoristiskt och med berättelser från sitt eget liv redogjorde Gunilla för Pharmacia Veteranerna hur hon uppfattar åldrandet. Många sparkar gavs till politiker, som inte ser pensionärer som en resurs utan bara som en belastning för ekonomin.
I riksdagen finns endast tre riksdagsmän/kvinnor över 65 år och medelåldern är ca 41 år. Därmed är det få som driver pensionärsfrågor. Hon nämnde också diskrimineringen mellan unga och gamla. För dem som tar hand om barn och ungdomar krävs en högskoleutbildning men för att ta hand om äldre personer krävs ingen utbildning alls.
Gunilla uppmanade oss alla "äldre" att stå upp för vilka vi är, eftersom vi har ett helt liv med erfarenheter, glädjeämnen och sorger bakom oss, vi har "ett helt universitet" att hänvisa till. Hennes beskrivningar av åldrandets svårigheter och glädjeämnen lockade till många igenkännande leenden och glada skratt.

Informationsmöte för Pharmacia Veteranerna den 2 februari 2011.

 

Till mötet hade ca 75 veteraner samlats för att få information om årets begivenheter.
Programmet för våren presenterades av Katarina Havrén, ansvarig för Programkommittén, och Rune Björkman. Därefter informerade Inger Lindell om det stora firandet i november. Pharmacia startades för 100 år sedan och det vill Pharmacia Veteranerna fira med bl.a. stor middag på slottet. Fler detaljer kommer längre fram i vår.
I samband med firandet kommer också en utställning om Pharmacia under 100 år att öppnas. Birgitta Lindström berättade att Klövern fastighetsbolag, som äger f.d. Pharmacia Fyrislund, vill ge alla sina hyresgäster i Fyrislund kännedom om Pharmacias historia. Klövern står för kostnaderna, men Pharmacia Veteranerna har åtagit sig att ställa samman utställningen, och den blir permanent. Alla är välkomna med tips och trevlig historik till Jan-Åke Carlsson, 070-34 64 159.
Mötet avslutades med sedvanligt goda smörgåsar och kaffe och till sist det spännande vinlotteriet.

 

 

 

Uppdaterad 2012-02-19