11 december 2013 Luciafest på Årstagården

Även i år hade över 100 medlemmar förmånen att få lyssna till den proffsiga kören La Cappella som sjöng Luciasången och flera andra julsånger för oss,  För er som inte känner till La Cappella finns det skäl att berätta följande: Kören bildades1986 av Robert Sund, målet var att utveckla och främja damkörstraditionen i Sverige genom att ha en kör med kvinnoröster som bedrev körsång på hög nivå. Kören har vunnit många priser bl.a.  "Concors corale internazionale" i Italien. Kören vann damklassen och fick högsta poängsumman av samtliga deltagande körer.
Efter underhållningen var det dags för förtäring i form av smörgåstårta och dryck. Sedvanligt lotteri var sista programpunkten och därefter önskades alla En God Jul och Ett Gott Nytt År av vår ordförande Eva-Lena Tagerud

27 november 2013, Julbord på Eckerölinjen.

För 6.e eller 7.e året i rad äntrade vi  Eckerölinjens buss för transport till Grisslehamn och Eckerölinjens färja till Eckerö. Direkt efter avgång kunde vi kasta oss över det dignande julbordet, där inget saknades. Somliga hade magen full redan efter 2-3 påfyllningar medan andra orkade flera. Enligt samlad utsago var maten och drycken lika bra som vanligt, vilket innebär ett ordentligt överbetyg.
Efter maten fanns möjlighet till ytterligare förfriskningar i baren där många också tog chansen att svänga sina ”lurviga” på dansgolvet, samt att göra inköp i den välsorterade butiken.
Slutligen kan tilläggas att Ålands Hav var på sitt allra bästa humör oh uppvisade en spegelblank yta.


13 november 2013, Besök av Hans Wallin Uppsalapolisen

Hans hann knappt påbörja sitt anförande innan frågorna haglade. Det var mest frågor om cyklister och gångtrafikanter och deras omdömen eller brist på detta, Hans svarade så gott det gick, men flera frågor borde istället ha adresserats till lagstiftarna då Polisen inte kan ingripa utan giltigt lagrum.

Efter en stund kunde Hans fortsätta med att ge information om bl.a. hur man skall agera när okända ringer på dörren där det första rådet var att inte öppna för oväntade besök innan man klarat ut vem det är som står utanför. Vidare  fick vi information om hur man bäst bär sina värdesaker: Inga plånböcker i bakfickan och handväskan skall bäras på kroppens framsida, gärna med en hand över den.

30 oktober 2013, Michael H. Lindgren: Christopher Polhem

Vi fick lyssna till ett synnerligen intressant föredrag i vilket dr. Michael Lindgren berättade om det mekaniska geniet Christopher Polhem. Denne gjorde stora insatser på ett antal teknikområden under flera decennier under det sena 1600-talet och det tidiga 1700-talet: Han reparerade på egen hand det trasiga astronomiska uret i Uppsala domkyrka, han konstruerade uppfordringsmaskiner för gruvindustrin och en ny sluss i Stockholm och, inte minst, startade han och drev en för tiden högt utvecklad manufakturindustri i Stjärnsund. Vi fick en god bild av denna enastående konstruktör och entreprenör och av den tid han verkade i.


16 oktober 2013, Anna-Lena Schweitz, konsumentrådgivningen

Eva-Lena Schweitz från Konsumentrådgivningen i Uppsala talade över ämnet  Rättigheter och skyldigheter som konsument.
Hon gav oss en intressant genomgång av vad vi som konsumenter bör känna till om avtal, konsumentköplagen, rättigheter vid fel, kvitton, öppet köp, tvister, avbetalning, skulder mm.
Vi har alla ett stort antal ingångna avtal, som telefon, el,  prenumerationer, försäkringar, lån mm. Det gäller att läsa dem noga och helst ha dem skriftligt.
Vi fick tips om hur man spärrar telefonförsäljare.
Hon framhöll även att det gäller att vara rädd om sin namnteckning, samt att inget är helt gratis.
Konsument Uppsala ger konsumentrådgivning må-to kl 9-12 på tel 018-7271820, samt Budget- och skuldrådgivning på tel 018-7271823.

2 oktober 2013, företagsbesök på GE Healthcare Bio-Sciences i Uppsala

Den 2 oktober besökte vi GE Healthcare Bio-Sciences AB, förutvarande Pharmacia Fine Chemicals/Pharmacia Biotech, på Björkgatan 30. Platschefen, Bo Lundström, gav i Elis Göth-salen en intressant presentation av den nuvarande verksamheten och dess plats i den världsomspännande GE-koncernen. Efter föredraget kunde de nära 80 deltagarna mingla i foajén där vi bjöds på kaffe och smörgås.

18 september 2013, Utflykt till Dannemora och Österbybruk

Guider mötte oss vid det nyinstallerade mineralmuséet i Dannemora.  Vi fick höra historien om järnmalmen som redan 1481 omnämndes officiellt i en skrivelse från Sten Sture d.ä. Järnbrytningen blomstrade och med den bruken i Uppland. Men tiderna förändrades och 1992 stängdes gruvan ner. Järnmalmspriserna var för dåliga och driften blev olönsam. Men marknaden har vänt igen och gruvdriften återupptogs och invigdes av kungen 2012. Dannemora Mineral AB är ägare. Vi vandrade utmed hisnande gruvhål och fick se och höra om gamla byggnader. Därefter fortsatte vi till Österbybruks Herrgård och Gammel Tammen för lunch.  Efter lunch blev det guidad tur till gamla hus och järnsmedjor. Duktiga guider visade oss runt och berättade historier om bygden.  Louise de Geer övertog bruket 1627 och förde in arbetskraft från Belgien, vallonerna, som byggde upp smedjorna.


4 september 2013, Göran Almlöf (sång) och Bertil Teodorsson (gitarr)

Programkommittén presenterade höstens program.

Göran Almlöf och Bertil Teodorsson berättade om Dan Anderssons liv och sjöng många av hans dikter. Vi har ju alla läst om Dan Andersson i skolan men nu fick vi en fördjupad och intressant berättelse. Mycket fin och stämningsfull sång.Vårutflykt  till  Stockholm  med  besök  på  Vasamuseet den 15 maj 2013

Söndagen den 28 augusti 1628 skulle regalskeppet Vasa  starta  sin  jungfrufärd, men 120 m från stranden utanför Beckholmen i Stockholms  inlopp  kantrade och sjönk hon på 32 meters djup. År 1956 lyckades amatörforskaren och ingenjören Anders Franzén tillsammans med dykaren Per Edvin Fälting bestämma Vasas position och den 24 april 1961 lyftes hon över vattenytan. Vasa är som vrak unikt välbevarat och är det enda 1600-talsskeppet i världen som bärgats i så gott som komplett skick.  Det är fantastiskt att vi idag, snart 400 år efter att hon sjönk, kan få beundra henne.

När Vasa byggdes var hon tänkt att bli en symbol för Sveriges militära och politiska makt samt att stärka Gustav II Adolfs auktoritet som krigarkung . Detta gjorde att man la ner stora kostnader på  att  utrusta och dekorera  henne.  Hon var 69 m lång och hade en besättning av 145 sjömän och 300 soldater.

Orsaken till att Vasa förliste var att hon var för instabil för att kunna segla i hårdare vind. Större delen av besättningen räddades vid förlisningen, men mellan 30 och 50 personer drunknade.

Man försökte också finna någon som var skyldig till felkonstruktionen, som var orsaken till förlisningen. Man ville nog anklaga konstruktören, men kunde inte, efterson han dog året innan jungfruresan. Kungen, som utövat påtryckningar för att kunna sätta in henne i sjökriget mot Polen i trettioåriga kriget, fick man ju inte anklaga. Så man hittade ingen syndabock.

Efter besöket på Vasamuseet hade vi picknick i Hagaparken.

Det var en mycket trevlig dag och dessutom hade vi tur med vädret.


Magnus Åkerman, Kvartsmiljonstaden! 24 april 2013

Magnus Åkerman från Handelskammaren i Uppsala län höll ett tänkvärt och fascinerande föredrag som belyste handelskamrarnas historia och arbetssätt förr och nu samt hur Handelskammaren arbetar för att påverka och vara med om att utforma morgondagens samhälle. Framställningen illustrerades med ett antal aktuella exempel. Magnus tryckte på vikten av individuella initiativ och på företagens möjligheter att skapa välstånd i kreativt samarbete med samhällets representanter.

Staffan Ulfstrand. "När var tar sin. Partnersvalets komplikationer" den 10 april 2013

Staffan Ulfstrand, professor em. i ekologisk zoologi berättade på ett mycket intressant och underhållande sätt hur flugsnapparhonan och andra fåglar väljer lämplig partner för att säkra sitt släkte. Några egenskaper som "drömprinsen" måste ha är extravaganta ornament (vacker), passande gener, god ekonomi (bostad) och hjälpsam make (mata ungarna). Tyvärr finns inte så många drömprinsar i fåglarnas värld, men honorna hittar på andra lösningar. Variationen mellan fågelarter var nytt och intressant för många av oss.

Thomas Hård af Segerstad, Caravaggio - en banbrytande konstnär, 27 mars 2013

Ett under hållande föredrag om Caravaggio (1573-1610), som målade realistiskt med ett ljusdunkelmåleri. Han använde sig själv som modell i unga år. Han målade verkliga människor och modellerna hämtade han från gatan, vilket inte alltid passade kyrkan, som ville ha mera "gudomliga" människor i sina beställda tavlor. Caravaggio var en "buse" och förekom ofta i polisregistren både för misshandel och knivslagsmål och han gjorde sig även skyldig till dråp och gick i landsflykt.


Ellinor Moberg, Mat för äldre, 13 mars 2013
Ellinor Moberg är matkonsult på Hushållningssällskapet. Hon gav en fyllig presentation av vad som bör ingå i Pharmaciaveteraners kosthållning. Den innefattade detaljinformation om olika näringsämnen, vitaminer och spårämnen och gav förslag på näringsriktiga måltider. En livlig frågestund följde.

Årsmöte den 27 februari 2013

Efter parentation vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse liksom revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012. Resultaträkningens överskott på 3 418 kr överfördes i ny räkning. Årsavgiften för 2014 beslutades vara oförändrad, 100 kr.

Bertil Sellberg nyvaldes som ledamot i styrelsen och Katarina Spaak och Per Vretblad som suppleanter.  Inger Lindell och Lasse Eriksson lämnade styrelsen och avtackades liksom Katarina Havrén,  som avgick som sammankallande i programkommittén. Dessutom tackades Jean-Pierre Duprez och kökspersonalen för gott arbete under det gångna året. Efter mötet serverades en enklare måltid.

Christer Åsberg, Fröding i Uppsala, 13 februari 2013
Professor Christer Åsberg besökte oss den 13 februari och presenterade ett mycket fängslande och uppskattat

föredrag om Gustaf Fröding, som ju i flera omgångar vistades i Uppsala. Vi fick se ett intressant bildmaterial och

gavs inblickar i skaldens delvis tragiska livshistoria, interfolierat med citat ur kända och mindre kända dikter.

81 medlemmar lyssnade till föredraget och deltog i efterföljande kaffestund och vinlotteri.

Informationsmöte, 30 januari 2013

Terminen inleddes med ett sedvanligt informationsmöte då representanter för Programkommittén presenterade vårens kommande aktiviteter. Programmet finns att se på hemsidan under rubriken "På gång".