Här kan du kontakta föreningen i olika ärenden via e-post.
I ämnesfältet på mailet, skriv "Ph Vet: ... ditt ärende " t ex  jag vill bli medlem ......
Avsluta mailet med ditt namn för säkerhets skull, då det kanske inte framgår av e-postadressen. Gärna också ett telefonnummer vi kan nå dig på för ev frågor.

*)

Länk till föreningens medlemsansvarig 

• Du vill gå med i föreningen       • Du vill gå ur föreningen      •  Du vill ändra adress, telefonnr, e-postadress  etc ...
 
Länk till föreningens (tf) kassör / ekonomiansvarig                          

•  Har jag betalat medlemsavgift?    •  Jag har betalat två ggr!    •  Min betalning strulade, kolla upp     •  Jag glömde ange
   avsändare på min betalning  etc ...

Övriga ärenden  ( mail via e-postlänken på STYRELSE - sidan)
Kontakta ordföranden el. någon av de övriga styrelseledamöterna.
Har du tips el. önskemål om föredragshållare / aktivitet?  Kontakta Christina Frimodig i Programkommittén.
Synpunkter på el. upptäckta fel på hemsidan, t ex trasig länk, faktafel, oklar / saknad information etc,
kontakta hemsidesansvarig (f n Owe Moltkesson, men nyrekrytering pågår. Du kanske?)

    *)  Vid ansökan om medlemskap uppge:
     -   Fullständigt namn
     -   Adress inkl. e-postadress  
     -   Telefonnummer, mobil och/eller fast telefon
     -   Födelsedag i formatet åååå-mm-dd
     Frivilliga uppgifter, men välkomna: Var och när jobbade du senast och med vad (forskning, produktion, admin etc.). Har du
     arbetat inom flera divisioner / bolag? Hur länge (mellan vilka år eller hur många år sammanlagt)

Redigerad 2020-12-10