INTERVJUER MED FD MEDARBETARE PÅ PHARMACIA

Utställningen ”Pharmacia – en epok i Uppsala” invigdes i Fyrislund i början av 2012 med anledning av Pharmacias 100-årsjubileum 2011. En utställningsgrupp bestående av Jan-Åke Carlsson, Marie Almqvist, Birgitta Lindström, Sören Densjö, Eva-Lena Tagerud, Håkan Pettersson och Mats Linder var med och byggde upp utställningen och har sedan dess gjort en del kompletteringar. Nu pågår en omarbetning av design och innehåll med fastighetsbolaget Klövern (numera Corem), ägaren av Fyrislund, som samarbetspartner. Under året kommer utställningen förhoppningsvis få ett nytt format. Mer information kommer när allt är klart
.
Inom ramen för utställningsarbetet har en intervjuserie påbörjats med f d medarbetare i Pharmacia. Före pandemin genomfördes åtta intervjuer. Pandemin innebar en paus på drygt 2 år. Därefter har två intervjuer gjorts under 2022. Vi kommer succesivt att publicera intervjuerna på hemsidan för Pharmacia Veteranerna. Det är möjligt att det framöver kan bli en form av antologi när fler intervjuer är genomförda. Intervjuerna har letts av Sören Densjö med bisittare från utställningsgruppen.

Den första intervjun, som presenteras inom kort, är med mångåriga medarbetaren Kirsti Granath. Hon avled i augusti 2019 vid en ålder av nära 101 år. Intervjun gjordes våren 2018. Planen är att en intervju per månad kommer att presenteras med uppehåll under sommaren.


***** 
Uppdaterat 2022-02-17