Efter mer än 18 månaders uppehåll med medlemsmöten var det dags att starta upp igen efter 29:e september 2021 då restriktionerna togs bort.
Vi hade under tiden blivit tvingade att skaffa ny lokal eftersom Årstagården behövde vår tidigare samlingspunkt till egna aktiviteter.
Med hjälp av kommunen får vi nu använda Träffpunkt Storgatan 11, en fd domstol med fina faciliteter och ett bra läge. Det som inte känns helt bra är lokalens storlek som riskerar att vara för liten. 
Därför var vi lite försiktiga med att annonsera ut att vi började med möten redan 5:e oktober. Det skedde bara via hemsidan. Det blev en lagom anslutning. Det blev dock bara fyra möten (+ julbordet) på hösten innan nya restriktioner satte stopp för bl a Lucia-träffen.
Att med kort varsel bjuda in en föredragshållare och spika ett höstprogram kändes tufft men det lyckades genom bra jobb av programkommittén. 

Onsdag 15 december 2021. Luciafirande

Och när allt hade börjat återgå till det normala livet igen, så slog pandemin till med en fjärde våg. Omikron var namnet på den här varianten, och nya restriktioner trädde omedelbart i kraft. Med endast tre dagars varsel fick vi ställa in denna uppskattade avslutning på "PhVeteran-året". Det kändes lite uppgivet minst sagt.


Tisdag 30 november 2021. Julbord på Eckerö Linjen

Så äntligen efter den långa Corona-karantänen kunde vi åter bege oss ut på Ålands hav med Eckerölinjen och avnjuta deras utomordentligt goda och prisvärda julbord. En tradition på Veteranernas program sen många, många år tillbaka .

Vi kunde konstatera att allt "flöt på" som förr i tiden, före pandemin, och det är ju ett mycket "gott" betyg. Färden mot Eckerö upplevdes som lite gungig, som ofta brukar vara fallet, medan hemresan var betydligt lugnare, även det som det brukar vara. 

 

Foto: Från HQ's hemsida, redigerat Foto: Från HQ's hemsida, redigerat

Tisdag 16 november 2021. Naturfilmer av och med Håkan Qvarnström

Håkan har sedan 2018 följt ett antal uttrar i framförallt Fyrisåns vattensystem i Norduppland. Filmen är en artbiografi över uttern med artspecifika fakta från i filmen medverkande forskare på Naturhistoriska Riksmueéet i Stockholm. Den tar upp lite kulturhistoria om människans förhållande till uttern, nedgången pga miljögifter på 1950-70-tal, återhämtningen från 1980-tal till dagsläget, dagens forskning och framtida hot och möjligheter. Mårdfamiljen som uttern tillhör presenteras (utter, grävling, mink, skogsmård och järv) liksom förväxlingsrisk med bäver och mink. Djurets etologi beskrivs vad gäller hemområden, matvanor, pälsvård, kommunikation/markeringar, fortplantning, biotopkrav och vilka ”grannar” uttern lever med i dessa, biotopvård mm. Utterns återetablering sedan bottennoteringen pga miljögifterpå 1970-talet är en solskenshistoria i nivå med den för havsörn och gråsäl. Syftet med filmen är att göra människor mer bekanta med detta rätt så ”okända” svenska djur och att man genom miljölåtgärder kan åstadkomma en förändring.
Bordsplaceringen enl. "standard" behölls även vid detta möte. Har inte hört några protester mot detta utan det fungerade väl så bra även med en föredragshållare (jmf med långbord).

 

"Nu ä're höst"  Foto: Owe M "Nu ä're höst" Foto: Owe M

Tisdag 2 november 2021. Kaffe och lotteri (dagens föredrag fick ställas in p g a sjukdom)

Besvikelsen var stor hos många av oss som sett fram emot att få lära oss mer om sömn, ett problem som många lider av. Frida kommer dock tillbaka i vår!
 
Stämningen på vår sammankomst var trots frånvaron av föredragshållare på topp! Vi kunde dock som sedvanligt njuta av samvaron samt kaffe och smörgås. Borden stod kvar enl. "standardmöbleringen" (ej långbord alltså) vilket avsevärt unerlättar den sociala samvaron.

En stor fördel med denna placering är att det underlättar jobbet för funktionärerna avsevärt. Två ommöbleringar inbesparas och som "bonus" stör vi inte heller aktiviteter på nedre våningen (vi har fått viss kritik för detta, eftersom det är helt öppet mellan våningarna).

Foto: Owe M Foto: Owe M

Tisdag 19 oktober 2021. Helena Harnesk "Uppsalas broar"

Helena Harnesk berättade med bilder om broar över Fyrisån från Flottsund till Bärbyleden. Det är många  fler än man tänker på. På en del broar, t ex Eddaspången och Hamnspången får man bara gå och cykla. Hamnspången, med sin tunga motvikt, är inspirerad av en bro i Arles. Första Nybron byggdes i trä 1645 efter att Uppsala fått sin första stadsplan som ett rutnät. Den ersattes senare av stenbroar, först välvda sådana, sedan plana när spår- och biltrafik kom igång.
Första Dombron, som är Uppsalas äldsta, kom på 1300-talet och byggdes vid ett vadställe. Dagens bro är från 1760. Helena berättade om ett antal intressanta broar norr därom, bl.a. Järnbron, som lades i malpåse när tung trafik började köra över ån vid S:t Olofsgatan (f.d. Järnbrogatan). Den är nu uppsatt mellan S:t Johannesgatan och Linnégatan. En smal spång byggdes av gymnasieelever på Fyrisskolan för att eleverna skulle få närmare till undervisning på andra sidan ån i f.d. Hästens skofabrik. Dom fick kämpa sig till att få brofästen anlagda. Det här var några exempel av de c:a 20 broar som finns över Fyrisån.

 

Foto: Rune B Foto: Rune B

Tisdag 5 oktober 2021. Göran Pettersson "Några anekdoter och avslöjanden från Ph 69-98"

Styrelseledamoten (i PhV) Göran Pettersson, som länge lovat vara reservföredragare berättade om sin tid på Ph och vad som hände honom, företaget och den kontorstekniska utvecklingen från 1969 och framåt:

Göran började som 18-årig gymnasieekonom på lönekontoret då företaget ingick i Fortia-koncernen. Samma år lanserades Droppen-loggan!
Han gjorde lumpen och sen vidareutbildning till ekonom via universitetet. Därefter blev han, av Hans Åkerblom, erbjuden att vikariera som personalrekryterare ett halvår. Eftersom företaget växte kraftigt under 70-talet blev vikariatet en fast anställning och han fortsatte därför i fem år med detta och intervjuade ca 2000 och anställde ca 500. Han påminde publiken om de olika personalförmåner som fanns på den tiden.

1980 stagnerade rekryteringsbehovet och han blev erbjuden att prova på controllerjobb på Pharmacia Diagnostics. Bytte yrke men inte kontorsrum eftersom personalavdelningen minskade och controllergruppen ökade. Arbetade mestadels med försäljningsstatistik och royaltyutbetalningar till de uppfinnare som vi köpt patenten av. En dimmig höstdag trodde Owe Moltkesson att ett UFO var på väg, men det var bara vattentornet som stack upp ur dimman.

När Oftalmologidivisionen bildades 1984 hjälpte han Daniel Repond att bygga upp en controllergrupp för den mycket lönsamma divisionen och utförde i stort samma uppgifter som på Dia. Så småningom blev arbetet mer inriktat på uppföljning av produktionsanläggningar och mer specifikt Healonfabriken.
Under den tiden blev Göran Pettersson VD för Pharmacia. Det var dock dalmasen från Kabi med samma namn. Det ledde till flera mer eller mindre roliga sammanblandningar, bl a inom släkten och den italienska organisationen.

I samband med omorganisationer av produktionsverksamheten i Uppsala bytte han och den trainee-anställde Mats Henriksson controlleransvaret mellan Healon till Salazopyrinfabriken i Boländerna.  Mats H flyttade snabbt vidare till tyngre uppgifter inom koncernen och Göran vikarierade en relativt lång tid på sitt gamla jobb på Healonfabriken samtidigt som arbetet på Salazopyrinfabriken fortsatte.
En tredje uppgift, som bara skulle vara tillfällig, dök upp:  Investeringskalkyl för projektet Sprutcenter (Syringe center)! Det betydde tre arbetsuppgifter med tre olika arbetsplatser samtidigt...  Syringe tog "bara" 2 år men resulterade så småningom i ett startbeslut att bygga i Uppsala. Enligt Göran tog beslutet så lång tid att fatta p g a beslutsångest hos den dåvarande VD:n för koncernen. Han gick i pension och ersattes av en amerikansk marknadsförare/säljare, Fred Hassan, som efter en mycket kort tid gav klartecken till projektet. Hade beslutet kommit ett år tidigare kanske fabriken varit igång innan Pfizer lade ner projektet?

Göran berättade slutligen om Mats H som blev ansvarig för ekonomidelen av försäljningen av Nutrition-verksamheten, inklusive TPN-fabriken i Fyrislund. Göran värvades till gruppen och arbetade i Stockholm något år under tiden som köpet genomfördes 1998 och anställningen flyttades till Fresenius Kabi där han jobbade till sin pensionering 2013.

Mats H avancerade från praktikant på Salazopyrinfabriken till VD för Fresenius Kabi globalt, med över 40 000 anställda, varav ca 1 000 i Sverige. Fresenius-koncernen har totalt över 300 000 anställda och är enormt stora inom dialys, främst i USA.

Görans tidsresa väckte många minnen från förr. Vi som haft förmånen att jobba inom Pharmacia från 70-talet och framåt har verkligen haft ett händelserikt arbetsliv att se tillbaka på.