Historik

Pharmacia Veteranerna – Då och Nu

Redan 1974 väcktes ett förslag att en Veteranklubb inom Pharmacia AB skulle bildas. En partsammansatt grupp med Märta Nordberg (SIF), Bertil Granlöf (SALF), Ingvar Johansson (Fabriks), Ingrid Hydén (SIF/sekr.) och Erik Dahlqvist, som efter en period efterträddes av Chester Jacobsson (företagsrepresentant), behandlade ärendet. 1976 togs ärendet upp i personalkommittén i Pharmacia AB och företaget, med Gösta Virding som koncernchef, såg välvilligt på detta och förslaget klubbades, en Veteranklubb skulle få inrättas.

Pharmacia Veteranklubb bildades torsdagen den 22 april 1976. Ett 40-tal intresserade hade infunnit sig. Efter diskussion om organisation och verksamhet beslöts:

- att föreningens namn skulle vara Fortia/Pharmacias veteranklubb

- en styrelse med Curt Stridbeck som ordförande skulle verka fram till årsmötet i september samma år

- att förslag till stadgar kunde antas efter smärre ändringar. Stadgarna skulle slutgiltigt fastställas av årsmötet.

Den 11 november 1976 hölls det första årsmötet. Förslag till stadgar presenterades och fastställdes. 26 personer deltog. Bengt Afzelius valdes till ordförande och kom att under många år framöver kvarstå i den positionen.

På den tiden måste vissa kriterier uppfyllas för att vara medlem i klubben. Man måste ha gått i pension, uppnått tjugofem års anställning eller vara en s.k. förtida pensionär. Så är det inte idag.

Det fanns ett intresse av att träffas och informera om vad som hände på företaget, och att hålla sig à jour med den fortsatta expansionen. Besök på kulturplatser, institutioner och andra utflykter, såsom teaterbesök eller lättare musikunderhållning fanns även med i programutbudet. Traditionsenligt avhölls en enklare julmåltid med föredrag av någon intern eller extern person.

Årsavgiften var 36 kr/person och år (d v s 3 kr/månad). Företaget sponsrade med motsvarande summa per medlem. Förutom Veteranklubben fanns ett antal fritidsklubbar såsom IK=Idrottsklubben (som var störst), Relax, Konstklubben, Pharmackord, Odlarklubben, Clique och Phoajé, som alla sponsrades på motsvarande sätt av företaget. Det här måste anses som mycket omsorgstagande och bidrog säkert till "Pharmacia-andan". Det fanns naturliga mötesplatser för de anställda där de kunde umgås och idka sina fritidsintressen.

Vid utdelning av presentpåsar till de anställda erhöll även deltagarna i Veteranklubben denna present samt kaffe och tårta och företagsinformation. Detta var ett mycket populärt arrangemang för både de som lämnat företaget och för de som fortfarande arbetade. Återseende av sin gamla arbetsplats och ges tillfälle att träffa forna arbetskamrater var mycket uppskattat.

Foldern "Små droppar", senare "Notiser och prylar", var ett viktigt informationsblad där de olika aktiviteterna annonserades och noteras kan att den även skickades hem till samtliga pensionärer.
 

Phöregångarna

17 november 1989 inbjöd Carin Modén-Sjögren och Erne Wahlund till möte på Fritidsgården på Bergsbrunnagatan. Inbjudna var de som antagit Pharmacias erbjudande att gå i pension i förtid. En av anledningarna till att övertalighet fanns var att försäljningen av Infusionsfabriken var klar och flytt av fabriken till Kabi i Stockholm genomförd.

189 personer hörsammade inbjudan till ovanstående möte och man kom överens om att träffar skulle anordnas onsdagar varannan vecka. Carin stod som samordnare av träffarna och en grupp på 3-4 personer hjälptes åt med förtäringen. På programmet fanns många olika aktiviteter, t ex matlagningskurs och utflykter till olika platser. Noteras kan att man hade en ambition att besöka alla Upplands bruk. Resor till Finland och Estland anordnades. Föredragshållare bjöds in till träffarna. Man följde även kontinuerligt utvecklingen inom Pharmacia.

1991 bildades formellt klubben och styrelse utsågs. Chester Jacobsson, Stig Sjögren, Erne Wahlund, Lisbeth Nordström, Bernt Karlberg, Anita Uhlin och Bengt Bentzer fanns med som frontfigurer.
 

2001 gick Pharmacia Veteranerna och Phöregångarna ihop till en förening.

Viss konkurrens kan spåras mellan Pharmacia Veteranerna och Phöregångarna. Veteranerna ansåg att man inte var kvalificerad som medlem om man inte uppnått 25 tjänsteår eller avgått med pension. Phöregångarna var mer liberala i dessa frågor och ansåg att det var mer viktigt att man varit anställd på företaget. En annan tvistefråga var när på dagen aktiviteterna skulle förläggas, på dag-

eller kvällstid?
 

Pharmacia Veteranerna är i skrivande stund är en mycket vital och engagerad förening med ca 450 medlemmar. Kriteriet för att få bli medlem i dag är att man någon gång har arbetat eller arbetar inom "Pharmacia-sfären". Nya medlemmar tillkommer kontinuerligt och medlemsavgiften är f n 100 kr per år. De flesta aktiviteterna är förlagda till dagtid.

De nuvarande stadgarna antogs under våren 2010. Under 2008 arbetades det intensivt med att ta fram en logotype för föreningen. Eva-Lena Tagerud skickade i oktober en förfrågan till Pfizers legala enhet i Stockholm om vi kunde använda den nu antagna logotypen som föreningens kännemärke. Efter interna undersökningar inom Pfizer fick vi rekordsnabbt tillstånd den 20 oktober. Mats Linder gjorde det grafiska arbetet åt oss och sedan dess har vi vår egen logotype.

Under vår- och höstterminerna anordnas trivselträffar med inbjudna föredragshållare. Programmet är mycket varierat och träffarna brukar besökas av ca 50 till 100 personer varje gång. En bussutflykt per termin brukar också stå på programmet och resorna går oftast till olika platser av kulturellt värde. Julbord på Eckerö-linjen har också blivit något av en tradition de senaste åren. Lucia-firandet är en trevlig avslutning på höstens aktiviteter och under årens lopp har vi fått njuta till olika körers versioner av traditionella julsånger.

Arbetet inom föreningen har man valt att dela upp på en styrelse som f n (2022-24) leds av Susanne Siewertz och en Programkommitté som leds av Christina Frimodig. Detta arbetssätt ger en bra samverkan och möjliggör ett brett engagemang.
 

Hösten 2011 (11-11-11 !) firade vi att Pharmacia skulle ha fyllt 100 år.
Festen ägde rum på Uppsala slott och Rikssalen var fylld till sista plats, ca 550 gäster. Intresset för firandet var över förväntan och tyvärr var vi av utrymmesskäl tvungna att säga nej till ett antal medlemmar/anställda. Det blev ett fantastiskt kalas med flera tal och underhållning vid middagen av Viba Femba. Därefter blev det mingel och tillfälle till dans och, framför allt, umgås och glädjas av att återse f d arbetskamrater! Den här kvällen hade gärna fått vara hur lång som helst!
"En fest på slottet kan vara alldeles, alldeles underbar", helt sant (källa: Askungen)

 

1 februari 2012 var det dags för nästa stora evenemang!
Då invigdes den permanenta utställningen om Pharmacia och dess historia i den del av Fyrislundsanläggningen, som idag ägs av Fastighetsbolaget Klövern. Under 2011 hade ett 25-tal entusiaster arbetat med att samla ihop och dokumentera företagets historia under Jan-Åke Carlssons projektledarskap. Ur gamla gömmor kom det fram gamla pillerburkar, förpackningar, mätinstrument, kolonner m.m. En redigeringsgrupp med Jan-Åke Carlsson, Marie Almqvist, Birgitta Lindström, Sören Densjö, Mats Linder och Eva-Lena Tagerud arbetade intensivt med att färdigställa tavlor och montrar inför invigningen.

Invigningen förrättades av landshövdingen Peter Egardt och såväl kommunen som lokala ideella föreningar var representerade. Och så, förstås, ett 100-tal Pharmacia Veteraner.

Arbetet med att vidareutveckla utställningen pågår och alla bidrag tas tacksamt emot.

22 oktober 2016. Föreningens 40-årsjubileum
Jubileet firades med festmiddag på Östgöta nation. 170 medlemmar samlades till drink medan Sixten Lakes jättesextett spelade i biblioteket. Middagen intogs i festsalen där ordf. Per Vretblad hälsade välkommen. På menyn stod laxtartar, apelsinglaserad anka och hjortronparfait med varsitt vin. Under middagen förekom diverse allsång och även sångunderhållning från scenen. Håkan Pettersson hyllades som ny hedersmedlem, Marianne Granat påminde om Healonprojektets start och Eva-Lena Tagerud tackade för maten. För de uthålliga fanns sedan möjlighet till dans. Stämningen var överlag hög och vi ser fram mot nästa jubileumsfest!
I festkommittén som planerat kvällen ingick Katarina Spaak, Iwe Nilsson, Gudrun Fahlström, Kerstin Bröms och Per Vretblad.


 

Senast uppdaterad 2022-11-28