10 december 2014. Luciakaffe

Ett rekordstort antal medlemmar (115 stycken) samlades i Årstagården och fick lyssna till kören La Cappella, som besökte oss ännu en gång och gav oss ett mycket fint framförande av sånger ur deras breda julsångsrepertoar. Därefter serverades smörgåstårta och Eva-Lena avslutade verksamhetsåret med att önska God Jul och på återseende under 2015.


 

26 november 2014, Julbord på Eckerölinjen

Med en buss reserverad för Pharmaciaveteranerna lämnade 58 medlemmar och medföljande Resecentrum klockan 13:00 för transport till Grisslehamn där ytterligare två personer anslöt. I samlad trupp äntrade vi Eckerölinjens färja för att ta oss tur och retur till Eckerö, efter en stunds köande fick vi tillträde till matsalen och där blev det snabbt kö till julbordets sillavdelning. Några valde att äta julbordet mer eller mindre baklänges och kastade sig över varmrätterna istället. Det spelade ingen roll i vilken ordning rätterna åts, alla gav stora överbetyg åt hela julbordet.

Mätta och belåtna förflyttade vi oss till bar för kaffe och kanske något ytterligare stärkande medan andra tog sin tillflykt till den tullfria butiken, där varor av olika slag inhandlades.

Tillbaka i Grisslehamn var det dags för återtransport i samma reserverade buss som vi kom med. I bussen hem hördes många berömmande ord om Eckerölinjen och den tur vi hade med vädret. Även om det inte var sol och varmt var det helt vindstilla och ingen behövde oroa sig för sjösjuka. Om ni medlemmar så önskar är det inte omöjligt att vi nästa år, för nionde året i rad fortsätter denna tradition.

12 november 2014. Vad döljer sig under ytan?

Arkeolog Hans Göthberg vid Upplandsmuseet berättade om de fynd som gjorts vid de arkeologiska undersökningar, vilka genomförts före byggandet av Ostkustbanans nya sträckning genom Gamla Uppsala. Många spår av bebyggelse från tidig järnålder fram till omkring 1000-talet e.Kr. har hittats både där och i anslutning till det näraliggande gravfältet. Ett stort antal nytto- och prydnadsföremål har också grävts fram. Därtill kommer de fantasieggande stora stolpraderna vars syfte inte är helt klarlagt. Det intressanta föredraget lockade till många frågor från de 70 närvarande.

29 oktober 2014. Farsoter och vaccinationer

Docent Kerstin Hulter Åsberg höll ett mycket intressant föredrag om farsoter och vaccinationer ur ett medicinskhistoriskt perspektiv.

Hon berättade om farsoter som härjat i värden, såsom spetälska, pest, smittkoppor, kolera, tuberlulos och polio, samt epidemier som syfilis, influensa och numera även ebola. Vi fick även veta hur man med hjälp av vaccinationer m m kunnat hejda och t o m utrota flera av dessa sjukdomar.

15 oktober 2014. Är EU en frälsning eller ett hot?

Fil. kand. Paul Reichberg gav en utförlig beskrivning av EU:s historia från den ursprungliga Kol- och stålunionen, som bildades efter andra världskriget, och fram till dagens omfattande och mycket komplexa organisation med dess maktbalans mellan ministerrådet, kommissionen och parlamentet. Han belyste även den pågående dragkampen mellan EU:s och medlemsländernas intressen. Ett femtiotal medlemmar deltog.

1 oktober 2014. Zorn, Krohg, Kröyer: Ljusmåleri under sena 1800-talet

Professor Jan von Bonsdorff från Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet höll en fascinerande föreläsning om nordiska konstnärers sätt att återge ljus med exempel från det sena 1800-talet. Hur behandlade man direkt och indirekt solljus, motljus och artificiellt ljus? Exempel gavs med P. S. Kröyers fleråriga arbete med målningen "Hip, hip hurra" och målningar och akvareller av Anders Zorn, Christian Krohg, Helene Schjerfbeck med flera. Ett sextiotal medlemmar var närvarande.


 

17 sept. 2014. Besök på Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna

Kjell-Arne Nilsson berättade och guidade oss från 1700-talets försöksgårdar till dagens moderna universitet. ”Från Linnés lärjungar i Skara till dagens SLU i Uppsala”. 1977 genomfördes sammanslagningen av Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan. 24 fakulteter finns i Uppsala, Skogshögskolan finns i Umeå. SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskapen. En ny Kunskapspark invigdes i juni 2014, som vi också fick se.

Utbyggnaden fortsätter i Uppsala och nya Veterinärhögskolan invigdes nyligen, där vi avslutade vår rundtur.

Innan vi gick på vandring kom doktorand Marlene Andersson och berättade om hur forskningsläget är när det gäller att på konstlad väg producera spindeltråd. Mycket intressant att man kanske i framtiden kan sy igen sår med ”spindeltråd”. Nu tittar och beundrar vi spindlar och spindelväv på ett annat sätt! (70 deltagare)

3 sept. 2014. Information om höstens program och musikunderhållning

Hösten 2014 inleddes den 3 september med introduktionsmöte.

Två musikanter var inbjudna för att underhålla och gjorde detta med besked. Cajsa Ekstav (riksspelman på nyckelharpa) och Örjan Englund (dragspel) spelade och sjöng under rubriken ”Bondpolskor och kärleksvisor”. Cajsa och Örjan är djupt rotade i den uppländska folkmusiktraditionen och har stampat takten såväl på svenska scener som i konsertlokaler runt om i USA. Deras uppträdande var mycket uppskattat och roande. Det var svårt att hålla foten stilla.

 14 maj 2014. Vårutflykt till Gripsholm

Vi lämnade Uppsala i ett gråmulet väder och vår ständige chaufför Leif styrde kosan mot Gripsholms Slott. Ett par regnskurar på vägen gjorde ingenting, deltagarna var som vanligt på bästa humör. Väl framme dukade Leif upp sin bussfika och förutom kaffe/te bjöds vi på hembakat fika, enligt uppgift är det bara vi som har den möjligheten från Bergsbrunna Buss, vilket vi tackar för.

Vi kom i god tid och fick information om att inte ta den vanliga entrén utan hänvisades till en mindre ingång p.g.a. att de höll på med tornarbete och det fanns risk för nedfallande föremål. Väl på plats fick vi en rundvandring i Slottet där vi bl.a. kunde se en del av Statens porträttsamling (som rymmer mer än 4000 verk). En genomgång av ägarförhållande gjordes från Bo Jonsson Grip till dags dato Statens Fastighetsverk, samt de omfattande reparationer och om- och tillbyggnader som gjorts under århundradena.

Efter visning intog vi en god lunch på Gripsholms Värdshus, som fick värdshusprivilegier år 1609 och sedan dess har dörrarna stått öppna. Mätta och belåtna var det dags att återvända till Uppsala med massor av nya kunskaper. Men på hemvägen gjorde vi ett stopp vid Vänge hembygdsgård för en picknick, som tyvärr blev mycket kylslagen. Våren var inte med oss riktigt den här dagen.

 

23 april 2014. Göran Schnell: "Alla har vi starka minnen av tsunamin i Thailand"

Göran Schnell var ledare för de svenska hjälpinsatserna på plats i Thailand vid tsunamin för snart 10 år sedan. Han berättade om arbetet på ett fantastiskt sätt, som inte lämnade någon oberörd. Arbetet innebar bl.a. att ta hand om anhöriga, avliva rykten, identifiering och omhändertagande av döda, informera till anhöriga på plats och i Sverige, hemsändning och ceremonier. Det var ett mycket intressant och engagerande föredrag.

 

9 april 2014. Jan Lemming, energikonsult, senior energirådgivare

Jan Lemming informerade oss om energi, miljö, pengar. Han började med att visa mycket intressanta och tänkvärda bilder.  Atmosfärens halt av växthusgaser ökar och med den temperaturen! Det är ju skillnad att ta sig fram med Vikingaskepp som man gjorde på 800- talet än att som idag flyga över hela världen. Vi fick också se bild på världens totala kommersiella energitillförsel från 1960 och framåt. Råolja dominerar fortfarande fast vi måste arbeta mot att använda förnybart bränsle. Jan visade olika nya energisnåla glödlampor som vi bör använda och kom med bra tips
Han erbjöd oss också att göra ett studiebesök hos Vattenfall för att se den nya sophanteringen (återvinning). Studiebesöket gjordes den 9 maj och c:a 20 personer deltog då.

26 mars 2014. Lars Persson, Dr. och berggrundsgeolog, tidigare forskningschef på SGU

Lars Persson har tidigare varit forskningschef på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Han talade över ämnet "4,6 miljarder år på 46 minuter, Upplands geologi i ett globalt perspektiv". Han belyste att geologisk kunskap, förutom att ha ett stort allmänintresse, är avgörande för vårt effektiva utnyttjande av mineralresurser och av betydelse för den nutida samhällsplaneringen. 60 medlemmar deltog vid mötet.
 


12 mars 2014. En dos stryknin, Olle Matsson, prof i kemi

Olle Matsson är professor i kemi vid Uppsala universitet. Han höll ett fascinerande föredrag under titeln "En dos stryknin - om gifter och giftmord i litteraturen", baserat på en bok han gav ut 2012.  Föredraget var en bred exposé över olika deckarförfattares ansträngningar att ta livet av folk med olika gifter, ofta hämtade från växtriket men ibland direkt från kemikaliehyllan. Föredraget lockade 75 åhörare.

 

Årsmöte den 26 februari 2014

Mötet inleddes med parentation varvid föreningens tidigare ordförande Gösta Strömstedt fick ett särskilt omnämnande.  Sedan vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse föredrogs och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013. Årets överskott på kronor 18 265 kr överfördes i ny räkning och årsavgiften för 2015 fastställdes till 100 kr.

Styrelsen omvaldes med förändringen att Katarina Spaak gick in som vice ordförande och Jan-Åke Carlsson som suppleant. Gillis Ponterius, som avgått ur programkommittén, avtackades och Jean-Pierre Duprez samt kökspersonalen tackades för fint arbete. Efter mötet serverades en enklare måltid.


12 februari 2014. Katarina Hellgren-Dahl: Sånger av Fabrizio De André

Katarina Hellgren-Dahl med Leif Larsson och Björn Sjöström besökte oss oss och gav en mycket uppskattad konsert med sånger, på italienska och svenska, av den italienske sångaren och kompositören Fabrizio De André. Katarina har under en längre tid arbetat med att göra honom mera känd i Sverige. 64 medlemmar var närvarande.
 

29 januari 2014. Informationsmöte

Programkommitténs medlemmar informerade om de aktiviteter som planerats för våren 2014.