2024-01-20
Alla personliga mailadresser borttagna och all korrespondens sker nu till ett enda mailkonto, som återfinns längst upp på
STYRELSE-sidan.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2023-10-20
Efter ca 15 år med oförändrad avgift för fikat, så måste nu tyvärr anpassa priset till de verkliga kostnaderna (nästa i alla fall). Gamla priset (ynka) 20 kr, nya priset (endast) 40 kr!


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2022-10-20
Menysidan ARKIV kommer, enl. styrelsebeslut, inte längre att uppdateras. Ändringen gäller fr o m höstprogrammet 2022.

2022 mars/april
Vi har nått gränsen (för vårt abonnemang) på max 400 undersidor. Det innebär att vi, för att frigöra sidor, succesivt kommer att slå ihop våra fotosidor för åren 2008-2012 så att alla möten/utflykter för ett år kommer att visas löpande under en el. två (vår/höst) "årsflikar". 

2022-02-22
Vi påbörjade presentationer på hemsidan av ett flertal intervjuer med tidigare medarbetare i Pharmacia. Först ut är en riktig nestor, Kirsti Granath. Presentationen fortsätter sedan med ytterligare sju intervjuer under resten av året. Ev. kommer en fortsättning senare med nya intervjuer
Styrelse och valberedning uppdaterade med nya namn efter Årsmötet.

2022-02-22
Vi gör en omstart igen och börjar med två Årsmöten på raken (och på samma dag), både för verksamhetsåret 2020 och 2021.


2021-12-15
Hösten 2021 kunde nästan genomföras enl plan, men Sverige stängde ner igen i början av december och luciafirandet fick utgå.

2020 - 2021
Coronapandemin härjade till och från och vi tvingades till ca 18 månaders uppehåll i aktiviteterna.


2020-02-29
Artikeln om Pharmacia Veteranerna i UppsalaTidningen har lagts in på Historik-sidan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2020-02-26
Styrelse-sidan uppdaterad efter Årsmötet 2020.


2020-02-26
Bilder från Uppsala Industriminnesförening har lagts in på Historik-sidan•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 2019-06-03
Anders Ljunglöf är ny medlem i programkommittén


2019-02-27
Nya styrelsemedlemmar, Susanne Siewertz och Inger Smedshammar.


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

2018-04-03
En urklippsbok med bilder från åren 1973 till 1988 har scannats in på en pdf-fil och lagts in under menyn Historik.


2018-03-24
Under fliken Arkiv har lagts in en förteckning över föreningens aktiviteter 1977 - 2004. Mycket intressant, trevlig (och imponerande) läsning.

2018-03-05
Styrelsesidan uppdaterad m a a förändringar i styrelsen enligt val på årsmötet. 


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 


2017-12-04
Bilder från höstens träffar fram t o m julbordsresan med Eckerö Linjen finns inlagda under Foloalbum

2017-06-03
Datum för höstens träffar har lagts in (HEM - Datum för höstens träffar 2017)

2017-02-13
Filen "Pharmacia - en epok i Uppsala" har uppdaterats med en ny bild (tidslinjen över Ph's utveckling över åren "Från forskningsföretag till multinationellt läkemedelsföretag .....")


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 


2016-10-24
Kontaktsidan har fått plats i huvudmenyn igen - finns längst ut till höger

2016-09-22
Och nu finns även bilder på de nya programkommittémedlemmarna.

2016-05-24
Nya medlemmar i programkommittén har lagts in. Tack till Gudrun, Iwe och Rune! Välkommen till Annika, Bo och Ulla.

2016-02 27
Styrelse har uppdaterats efter nyval på årsmötet 2016


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

2015-02-18
Med anledning av nyval på årsmötet 2015 har Styrelse- och Programkommittésidor uppdaterats


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

2014-12-05
Ändringar i menyn (översta raden). STARTSIDA har ändrat namn till HEM (det är trångt i menyn, ibland faller sista  fliken bort).
Ordningen i menyn har ändrats något. Historik och stadgar har flyttats åt höger, och mer aktuella sidor har därmed fått en mer "framskjuten" placering.

2014-12-05
TACK till Lena Holmquist, som efter flera år i programkommitten avgår vid årsskiftet.
VÄLKOMMEN till Gudrun Fahlström, som efterträder Lena (se fliken Programkommitte)

2014-09-21
Bilder har lagts in på medlemmar i programkommitten.

2014-08-21
Höstprogrammet inlagt under menyn PÅ GÅNG

2014-01-13
Vårprogrammet har lagts in under menyn PÅ GÅNG.

Fotoalbum och Arkiv uppdateras löpande efter genomförda aktiviteter, ibland snabbt och ibland mindre snabbt ;-)


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

2013-12-11
Uppdateringar i Arkivet

2013-10-17
Flera uppdateringar i Historik (nya urklipp fr Örjan J), Fotoalbum och arkiv.

2013-08-26
Höstens program ​har lagts in under  menyn PÅ  GÅNG.

2013-06-17
Kontakt-sidan ligger nu i sidofältet under Startsidan. P g a ändring hos vår leverantör fick den inte längre plats i huvudmenyn
Ny bild under Historik - Från Pharmacia Fine Chemicals till GE Healthcare.

2013-05-15

Historik-sidan uppdaterad med aktuell information

 

2013-05-02

Flera uppdateringar av Fotoalbum och Arkiv

 

2013-04-04

Info om utflykten 15 maj. Startsidan och Fotoalbum uppdaterade med senaste information.

 

2013-03-14

Startsidan och Fotoalbum uppdaterade med senaste information.

 

2013-02-27

Styrelsesidan uppdaterad som en följd av om- och nyval vid årsmötet. Div. uppdateringar av Arkiv och Fotoalbum.

Ny sida under menyn Historik: Pharmacia - en epok i Uppsala, om utställningen i Fyrislund

 

2013-01-14

Vårens program inlagt under fliken På Gång


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

2012-12-28

Uppdatering av programkommittén

 

2012-12-10

Nya "heta" bilder från Julbordsresan med Eckerölinjen (se Fotoalbum)

 

2012-12-02

Fotoalbum uppdaterat med de senaste aktiviteterna.

 

2012-10-10

Arkiv uppdaterat med de senaste aktiviteterna

 

2012-10-03

En ny undersida har lagts till fliken Historik. Den heter "Bilder från förr ...." och kommer att innehålla urklipp från diverse personaltidningar. Klippen har scannats in av Örjan Jakobsson. Tonvikten ligger, tror jag (det är drygt 270 bilder och text), på perioden ca 1975 - 1990. Väcker garanterat gamla minnen till liv. Rekommenderas.

-

2012-08-18

Höstprogrammet 2012 har lagts in under fliken "På Gång"

 

2012-03-23

Vårutflykt till Eckerö uppdaterad på Startsidan 

 

2012-03-08

Programkommittén Uppdaterad under Programkommittén

 

2012-03-06

Styrelsen uppdaterad Under Styrelse

 

2012-03-01

Styrelsen uppdaterad under Styrelse samt Årsmötet under Arkiv - 2012

 

2012-02-28

Bilderna i utställningen "Pharmacia - en epok i Uppsala" finns nu under Arkiv - 2012 - Invigning av utställningen om Pharmacia 100 år i Klöverns lokaler den 1 februari 2012

 

2012-02-27

Smärre ändring av vårprogrammet

 

2012-02-19

Jimmy Sjöbergs högtidstal vid Jubileumsfesten på Uppsala Slott finns nu under Arkiv - 2011.

 

Pressmeddelande om "Utställningen Pharmacia 100 år" i Fyrislund har flyttats till Arkiv - 2012.