Styrelse
fr o m Årsmötet 2023-02-24

Föreningens   Plusgiro   53 72 17-2
                       Bankgiro  750-5985
          Mail (alla ärenden)  phvgp@outlook.com

           Ange ev. attention (till vem) mailet skall vidarebefordras!

Ordförande

Namn        Susanne Siewertz

E-post       -

Fakturaadress:

Pharmacia Veteranerna, c/o Göran Pettersson, Störvägen 21, 756 47 Uppsala
mailfaktura skickas till denna adress
 

Organisationsnummer:   802432-5212

Vice ordförande

Namn          Karl-Eric Marklund

E-post         -

       

Sekreterare

Namn        Margareta Hjertberg

E-post       -

     


 

Kassör (f n tjl.)

Namn        Monica Andersson

E-post       -
 

Medlemsregister & tf kassör

Namn        Göran Pettersson

E-post       -
 

Klubbmästare

Namn          Gunnar Jäll

E-post         -

Ledamot

Namn          Peter Hagerlid
E-post            -
 

 

  Suppleant

  Namn          Christina Frimodig
  E-post         -

            
      Sidan uppdaterad 2022-02-25
 

  Suppleant

   Namn         Inger Smedshammar

   E-post       -

                

Valberedningen består av


Marika Henckel-Tilling
Sammankallande

 mejla 

Ange i mailet:
"till valberedningen"


Annika Edung 


Thomas
Edvardsson