För åren 2008 - 2012 (sammanslagna år) gäller att samtliga foton (så gott som) har tagits av Rune Björkman där inget annat anges.
För senare år anges fotograf /-er längst ner.

Rune Björkman avled 2023-03-12. Tack för dina insatser. Vila i frid.

Bilder från våra aktiviteter.
Välj år i vänsterspalten.

Rune Björkman, vår fotograf in action på Eckerölinjen ...
Rune Björkman, vår fotograf in action på Eckerölinjen ...
..... och på Träffpunkt Årsta
..... och på Träffpunkt Årsta