Utflykt till Åkers Bergslag, 2010-05-10Håkan Englund berättar om Phadia,
2010-04-21.Vår plats i Universum. Börje Westergren,
2010-04-07.Rovdjur och människor i Uppland.
Johan Månsson, 2010-03-24.Rune Johansson, Nytt i trafiken. 2010-03-10Årsmöte 2010-02-25, nya styrelsen.


Från vänster:  Gösta Strömstedt, Birgitta Lindström, Inger Lindell, Lasse Eriksson, Eva-Lena Tagerud, Iwe Nilsson, Monica Andersson, Jan-Åke Carlsson och Roger Hedlund
Foto: RBjKjell Staffas Mobiltelefoni, 2010-02-10Infomöte 2010-01-26, bl a om hemvården i U-a.