2023-01-27
Kenneth Holmstedt
"Min Camino - En pilgrims tankar om livet, ledarskap och lite hockey"


Foto:
Owe Moltkesson, Kerstin Bröms

2023-02-07
Svante Lindsjö
"Järnvägsnostalgi - 
Upsala-Lenna järnväg"

Foto:
Owe Moltkesson, Kerstin Bröms

2023-02-24

Årsmöte

Foto: Owe Moltkesson


2023-03-07
Åke Pålshammar
"Hjärnan i fokus"

Foto:
Kerstin Bröms