PROGRAM
sep- dec
2 0 2 4

Mötesplats och -tid är, om inget annat anges,
Träffpunkt Storgatan 11, kl. 13:00 
(normalt på en tisdag, men annan veckodag kan också förekomma)

Rutiner vid deltagande i stormöten
Anteckna dig på listan som ligger på bordet till vänster om entrén till stora salen. Din anmälan behövs för
statistik och som underlag för erhållande av föreningsbidrag från kommunen.
Vill du ha kaffe och smörgås efter presentationen, betala 40 kr kontant el. med Swish.
OBS Normalt behövs ingen föranmälan till träffarna, om det inte explicit noterats,
risken man löper om antalet deltagare är fler än 70 st är att man får sitta i foajen.

Tisdag 3 sep.      NATO:Vad innebär det för oss? Göran Lennmarker
                           
Tisdag 17 sep.    Uppsalaåsen i 3D                  Eva Wendelin (SGU)

Tisdag   1 okt.      Musik                  Folkmusikgruppen Tornkrokarna

Tisdag 15 okt.      Boken om Folke Bernadotte  Lars-Åke SkagegårdTisdag 29 okt.      Vad gör en landshövding för Uppsala
                             och för länet ?           Landshövding Stefan Attefall
                              
Tisdag 19 nov.      JULBORD Eckerölinjen                                                                                                                 
Tisdag  3 dec.      Luciafirande                 Uppsala musikklasser

                               

 

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

Telefonnummer för anmälan till aktivitet meddelas vid varje tillfälle.
Anmälan görs helst med ett SMS (glöm ej uppge aktivitet och namn!)


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

Senast redigerad 2024-05-25