John Curling

John Curling:
”De första åren på Pharmacia var helt fantastiska. Det var en glädje, ett nöje och väldigt hårt arbete. Vi hade mycket bra produkter och var rätt i tiden.”


Född 1943. Examen i kemi från University of Sussex, UK. Började som Technical Writer på Pharmacia Fine Chemicals 1967. Chef för division Processeparation 1980 - 1990. Slutade 1990 efter 23 år i företaget. Har sedan dess, med inriktning på processeparation och blodplasmafraktionering, arbetat som konsult inom bioteknik-och läkemedelsindustrin med många ledande företag som kunder. 
 
Resan på Pharmacia
Efter en jobbintervju med Marknadschefen Gerhard Dirman, då jag blev bjuden på kaffe och wienerbröd, anställdes jag som Technical Writer. Jag började den 1 april 1967, en kylig dag men som engelsman kom jag i kavaj och lågskor. Jag hade först jobbat ett år som lärare i England, men hade sysslat en del med kromatografi och upptäckt att Pharmacia var det i särklass ledande företaget inom området proteinkromatografi. Mitt första uppdrag var att utveckla utbildningsbroschyrer för företagets separationsprodukter som kom till stor användning i universitetsutbildning och industri. 

Jag började resa en del och gav kurser. 1970 blev jag Region Manager för South East Asia och Japan. Sedan startade vi Industrial Department år 1974, som lade grunden till divisionen för processeparation. Jag fick då anställa Jan Berglöf, som kom med farmaceutiska kunskaper och Lars-Olof Lindquist, som hade jobbat med Pharmacias vassleprojekt hos Alfa-Laval, vilket bidrog med ingenjörs- och industriell kunskap till den nya gruppen. Båda blev mycket värdefulla medarbetare. Under tio år fram till att jag slutade min anställning under 1990 var jag chef för Pharmacia Biotechs division för Processeparation. Att jag slutade berodde inte på mig utan jag fick helt enkelt besked om att det inte fanns plats för mig i den nya organisation av företaget som då hade bildats.

Under mina år genomfördes köpet av LKB, ett förvärv som inte blev speciellt lyckat. Det var nog många i organisation som ansåg att det inte var ett önskat samgående. Det fanns inga samordningsvinster inom processeparation eftersom LKB egentligen saknade sådan verksamhet. Personligen tror jag att det handlade mycket mer om en ägarfråga än ren affärsmässighet. 

Viktiga personliga punkter i karriären
Att få ett affärsdrivande ansvar som jag fick för Sydostasien var oerhört spännande.

En annan viktig punkt var att Pharmacia Fine Chemicals skulle bilda ett dotterbolag i Frankrike. Jag var den ende på bolaget som kunde lite franska. Jag fick gå en hel del utbildningar så att jag lärde mig flytande franska. Jag hjälpte sedan kollegorna i Frankrike att bygga upp en verksamhet där och mycket senare ingick jag i styrelsen för Pharmacia Frankrike. Att arbete med Frankrike blev ett stort karriärkliv.

Några minnesrika händelser
När vi byggde en industridivision hade vi ett avtal med Kabi för att utveckla lämpliga separationsprodukter för industriell användning. Vi inledde även ett samarbete med Finska Röda Korset för att utveckla storskalig plasmafraktionering. Det gav mycket att vara i den miljö där råmaterialet (blodplasma) samlades och produkterna skulle framställas. Jag har alltid tyckt att det måste finnas en koppling mellan akademisk forskning och läkemedelsframställning som kombineras med affärsidén. Vår egen forskning ledde till vår första artikel som publicerades 1979 i Vox Sanguinis, som var den absolut största och ledande tidskriften inom blodområdet. Det blev startpunkten för att flera bolag tog upp Pharmacias metod och implementerade den i riktigt stor skala. Vi var även involverade i att utveckla storskaliga processer för andra företag när det gäller t ex insulinproduktion och senare för rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. 

En lyckad strategi har varit att få in våra produkter på laboratoriemarknaden och på industrins forskningslaboratorier för då kommer produkterna senare även in i den industriella användningen. Denna strategi fungerar fortfarande.

Att vara anställd på Pharmacia
De första åren på Pharmacia var helt fantastiska. Det var en glädje, ett nöje och väldigt hårt arbete. Vi hade stark medvind, mycket bra produkter och vi lyckades ute i marknaden. Om vi gjorde fel? Nej, jag tror faktisk inte att vi gjorde så stora fel. Det var ett lyckat samarbete mellan Pharmacia Fine Chemicals marknadsföring och forskning för att ta fram nya produkter. Våra produkter blev i praktiken normativa.

Personer av betydelse
Framförallt betydde de personer mycket som jag hade runt omkring mig från början och när vi bildade Process Separation Division. Speciellt bör Duncan Low lyftas fram. Han var mikrobiolog och biokemist utbildad vid universiteten i Cambridge och Glasgow. Han var mycket skarpsynt och analytisk. Även Lars-Eric Nyström, som var en visionär och stöttepelare, betydde mycket. 

Några minnesrika händelser
Under 1987 kom förslag på att bilda Biolink, ett joint-venture mellan Pharmacia och Alfa Laval AB/Chemap AG. Bolaget var tänkt att ägna sig åt hela processer från fermentation/cellodling till produktrening. Problemet var att Pharmacia och Alfa Laval hade olika utgångspunkter för samarbetet. Personligen var det en ganska jobbig tid. Man tillsatte en VD och jag skulle fungera som marknadsansvarig utöver mitt ansvar för division Processeparation. I Chemap var kunskapen om kundernas behov ytterst begränsad. Den påbörjade verksamheten avvecklades ganska snabbt, men kontakterna som jag fick genom Alfa Laval med MIT (Massachusetts Institute of Technology) blev viktiga.

Framgångsfaktorer
En viktig faktor var att vi hade väl utbildade personer i vårt försäljningsled. Vi hade bra produkter i botten och välutvecklade kundträningsprogram med IND (Investigational New Drug) som stöd för registrering hos FDA i USA. Verksamhetens förgrundsfigurer var Peter Moore och Günter Jagschies. Vi var måna om att känna till hur produkterna användes och hade en ingående kunskap om kundernas produkter. Redan då var strategin att ha kunden i centrum. Det var centralt att hålla hög kvalitet på produkterna och att de uppfyllde kraven i läkemedelsprocesser. 

Personliga drivkrafter
Jag var totalt fascinerad över att man kunde separera och renframställa komplexa biologiska läkemedel med kromatografins alla varianter. Framstegen inom biokemin hade inte kunnat göras utan Pharmacias produkter. Det var möjligheterna som drev mig och kontakterna med vetenskapliga institutioner. Jan-Christer Jansson har betytt mycket för mig och vi har haft en stor ömsesidig respekt för varandra. Samtidigt som det kom kunskaper om rekombinant DNA och monoklonala antikroppar utvecklades nya möjligheter för vad våra produkter kunde göra. Det skapade en revolution som jag fick vara med i. Att vara i en verksamhet som gav möjligheter att ta fram nya biologiska mediciner var en stor drivkraft.

Jag har alltid försökt att lyssna. I den interna organisationen gäller det att lyssna på medarbetarna. I externa sammanhang är det viktigt att lyssna på kunder, samarbetspartners och alla vetenskapliga företrädare. Att lyssna är en tydlig och nödvändig framgångsfaktor.

Betydelse för Pharmacia utveckling
Den fundamentala betydelsen är att vi var med från första början. Arne Tiselius sade redan i tacktalet för Nobelpriset, ”utan att kunna separera och rena proteiner så kommer vi ingen vart”. I och med att man kunnat ta fram rena proteiner så kunde man studera strukturen och funktionen. Vi utvecklade verktygen som behövdes för utveckling och framställning av de nya läkemedlen. Nobelpristagaren Sydney Brenner, känd för att ha upptäckt mRNA, har sagt ”Framsteg i vetenskap är beroende av nya teknologier, nya upptäckter och nya idéer, förmodligen i den ordningen”. Det understryker hur viktigt vårt arbete var.

Viktiga produkter
Sephadex är grunden till oerhört mycket inom Pharmacia. Men det är agarosmedier som gjorde storskalig användning möjlig inom separation och rening. Utöver jonbytesprodukter var introduktionen av affinitetskromatografi mycket viktig och speciellt utvecklades Protein A, som är ”gold standard” för framställning av monoklonala antikroppar. Pharmacia har oftast varit i framkant och i forskningens centrum där det händer. Det har bidragit till att utveckla framgångsrika produkter.

Viktiga personer för företaget
Gösta Virding lade grunden för samarbetet mellan företaget och forskningen. Det har varit en helt kritisk framgångsfaktor till att vi har kunnat samarbeta med vetenskapliga institutioner och initialt med Jerker Porath i Uppsala och sedan internationellt.

Nyckelord
Ett nyckelord är definitivt forskningen och dess betydelse. Ett annat är integritet. Att man till hundra procent står för vad man gör och säger. Ett tredje är internationellt perspektiv. Att man ser gränslöst. Men samtidigt som man var orädd så ville man inte heller ta risker. 

Vi reste fruktansvärt mycket på min tid. Man var ju aldrig hemma. För mig personligen är det mycket stimulerande att ha fått möjlighet att vara med om framgången vid explosionen av tillämpad genforskning (cell och molekylär biologi) och nya biologisk riktade läkemedelsmöjligheter. 

Minnesrikt
Jag har så många minnesrika händelser under 23 år så det kan vara svårt att sortera. Ett minne är när jag får erbjudande att leda Pharmacia i Indien. Efter många överväganden så tackade jag nej. En av de stora framgångarna i Indien var när Pharmacia, med stöd av SIDA, etablerade en blodfraktioneringsanläggning på det stora KEM sjukhuset i Mumbai 1989. 

Det var riktigt stort att med reningsteknologierna få vara med i revolutionen som ledde till de första nya proteinbaserade läkemedlen från till exempel Genentech, Amgen och Lilly.

Man kan väl säga att inom Pharmacias bioteknikverksamhet har man varit mycket restriktiv med att förvärva företag. Vi tittade tidigt på Whatman, som hade lanserat de första separationsprodukterna baserade på cellulosa, med det blev inget. Däremot var det framsynt av vårt dotterbolag i USA som drev köpet av P-L Biochemicals i Milwaukee, verksamt inom molekylärbiologi. 

Utvecklingen efter min tid
Frågan är om man fram till Amershams köp av bioteknikverksamheten hade haft styrkan att knoppa av verksamheten från moderbolaget och lista bioteknikbolaget på börsen för att skaffa kapital. Naturligtvis var ägarskapet från GE-Healthcare mycket viktigt för finansieringen av verksamheten. Nu är Cytiva, som ägs av Danaher Corporation, inte bara världsledande men också internationellt dominerande. Frågan är om bioteknikverksamheten, som vi lade grunden till, hade haft möjligheten att växa utan ett stort bolag i botten. 


*****

John Curling intervjuad av Sören Densjö den 12 december 2017 med Marie Almqvist som bisittare.


Upplagt 2022-04-23