På den här sidan kommer efterhand att läggas in bilder och en del text hämtade från gamla personaltidningar.
Materialet har välvilligt tillhandahållits av Örjan Jakobsson. Stort tack till Örjan för det omfattande och mycket tidsödande arbete han lagt på att scanna in allt material till datorn.

2013-10-10  Nu har äntligen flera filer lagts in. Så småningom skall en liten förklarande text läggas in i resp vänsterspalt så att det blir lättare att leta upp det som verkar intressant.

 

Peka och klicka på ikonen så öppnas bilden i en ny sida. Ni kan välja att spara ner på egen dator om ni vill.

0049

0050

0051


 

0052

0054

01000150


01520154


0155