Några nyckelår i Pharmacias historia


1911 Pharmacia grundas på apoteket Elgen i Stockholm
1921 Pharmacia blir dotterbolag till Apotekarnes Droghandel AB
1941 Lansering av Salazopyrin®
1943 Pharmacia fördjupar samarbetet med Uppsala Universitet
1945 Pharmacia satsar på egen forskning
1947 Lansering av Macrodex®
1950 Pharmacia flyttar till Uppsala
1965 Apotekarnes Droghandel blir Fortia
1966 Gösta Virding blir VD för Pharmacia
1967 De första vetenskapsmännen i Pharmacias diagnostikagrupp anställs och verksamheten startar
         Forskning, tillverkning och marknadsföring för separationsprodukter sammanförs i ett bolag som

         får namnet Pharmacia Fine Chemicals
1969 Fortia börsnoteras
1970 Allergidiagnostiskt test lanseras
1973 Gösta Virding blir VD för Fortia och engagemanget inom bioteknik ökar
1979 Healon® börjar användas vid ögonkirurgi
1980 Gunnar Wessman blir VD för Fortia
1981 Fortia gör sin första emission i USA och noteras som första svenska företag på den amerikanska

         börsen Nasdaq
1982 Linsföretaget Medical Workshop i Holland övertas
1983 En andra nyemission görs i USA och koncernen namnändras i samband med detta från Fortia till

         Pharmacia
1984 Erik Danielsson blir VD för Pharmacia
1985 Volvo går in som huvudägare i Pharmacia
1986 Fermenta träffar ett avtal med Volvo om att förvärva Pharmacia, men avtalet spricker snabbt
         Pharmacia ansöker som första svenska företag om en notering på börsen i Tokyo
         Pharmacia Leo, där bl a Ferrosan ingår som dotterbolag
         Linsföretaget Intermedics Intraocular Inc. förvärvas
         Pharmacia förvärvar bioteknikföretaget LKB
         Pharmacia Deltech för injektionsportar och infusionspumpar bildas
1989 Amerikanska Electro-Nucleonics som är verksamt inom allergi förvärvas
1990 Pharmacia och Procordia slås samman. Läkemedelsverksamheten får namnet Kabi Pharmacia med

         Jan Ekberg som VD. Verksamheten inom bioteknik, biosensorer och allergi samlas under

         Pharmacia Biosystems.
1991 Kabi Pharmacia köper italienska Pierrel
1993 Procordia förvärvar Farmitalia Carlo Erba åt Kabi Pharmacia. Procordia delas i livsmedel och

         läkemedel. Läkemedelsverksamheten återfår namnet Pharmacia med Jan Ekberg som VD.
1994 Pharmacia privatiseras, men staten behåller 14 procent
1995 Pharmacia går samman med amerikanska Upjohn och får namnet Pharmacia&Upjohn. John

         Zabriskie blir VD och huvudkontoret förläggs till London.
1997 Pharmacia Biotech går samman med brittiska Amersham
         Fred Hassan blir VD i Pharmacia
         Flytten av huvudkontoret påbörjas, från Windsor utanför London till Bridgewater

         utanför New York
1998 De svenska läkemedlen Xalatan®, Detrusitol® och Genotropin® blir verkliga storsäljare
2000 Pharmacia&Upjohn går samman med Monsanto och bildar därmed det 11:e största

         läkemedelsföretaget i världen. Namnet blir Pharmacia Corp.
2002 Pharmacia säljs till Pfizer
2003 Amersham säljs till General Electric och den svenska verksamheten inom bioteknik ingår i GE

         Healthcare
2004 Pfizer säljer Pharmacia Diagnostics till riskkapitalbolag.
2006 Pharmacia Diagnostics får namnet Phadia
2011 När det ursprungliga Pharmacia skulle ha firat 100 år finns visserligen inte namnet kvar, men

         verksamheterna finns till stora delar kvar i andra bolag med andra ägare. Flera produkter har

         utvecklats till miljardsäljare.