Foto: Lawan Eriksson Foto: Lawan Eriksson
P R O G R A M
h ö s t e n   2 0 2 3

Mötesplats är, om inget annat anges,
Träffpunkt Storgatan 11, kl. 13:00 
Obs! i år är mötena på varierande veckodagar

 

Akvarell: Karen Arnold Akvarell: Karen Arnold


 

Tisdag 5 sept.      "Bedrägerier mot äldre" (Polisen).   Maria Karlsson
                           
Tisdag 19 sept.     "Om hela Sveriges Loffe"              Mikael Jansson

Tisdag 3 okt.         "Open Sky Sverige"            Lars-Olov Johansson         

Tisdag 17 okt.        "Oktoberfest", musikunderhållning             Staffan
                                                                                              Klingspor

Tisdag 31 okt.        "Kaféer och konditorier"                    Erik Lindblad
                              
Onsdag 15 nov.     "Hur märks Uppsalas arkitektpolicy
                                i stadsbyggandet?"                       Claes Larsson

Onsdag 29 nov.       Julbord på Eckerölinjen
                               


Onsdag 13 dec.       Lucia med luciatåg           Uppsala musikklasser

 

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

Telefonnummer för anmälan till aktivitet meddelas vid varje tillfälle.
Anmälan görs helst med ett SMS (glöm ej uppge aktivitet och namn!)


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

Senast redigerad 2023-06-14