P R O G R A M
v å r e n   2 0 2 3

Mötesplats, där inte annat anges, är
Träffpunkt Storgatan 11, kl. 13:00 
Obs! i år är mötena på varierande veckodagar

 

Fredag 27 jan.      "Min Camino - En pilgrims tankar om livet,
                              ledarskap och lite hockey".        K Holmstedt

                           
Tisdag 7 febr.        "Järnvägsnostalgi, Upsala-Lenna Järnväg"
                               Svante Lindsjö

Fredag 24 febr.       Årsmöte

Tisdag 7 mars        "Hjärnan i fokus"        Åke Pålshammar

Onsdag 22 mars    "Känt och okänt om Nils Ferlin"
                                Hans Rutberg och Kristina Söderlind Rutberg
                     
Onsdag 19 april      "Världsberömda läkemedel - hur kom de till?"
                                 Guldåren i svensk läkemedelsindustri
                                 A Cronlund, O Flink

Tisdag 2 maj           "Rysslands krig i Ukraina".    Magnus Öberg
                               


Tisdag 16 maj          Vårutflykt till Vallonbruken i Uppland

 

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

Telefonnummer för anmälan till aktivitet meddelas vid varje tillfälle.
Anmälan görs helst med ett SMS (glöm ej uppge aktivitet och namn!)


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

Senast redigerad 2022-12-18