Programkommitté

Programkommittén utarbetar förslag till föreningens aktiviteter. Efter styrelsens godkännande, främst ur ekonomisk synpunkt, genomför programkommittén dessa.

Programkommittén tar gärna emot tips och förslag på nya intressanta programpunkter. Har du ett förslag, kontakta gärna
någon av nedanstående.


Vissa aktiviteter kräver föranmälan. Detta sker helst med ett SMS
till det telefonnummer som anges vid varje enskilt tillfälle.

Anmälningslistor brukar också finnas utlagda på träff(ar) närmast före.Programkommitténs sammansättning just nu:

Namn                                                                           E-post                             

Christina Frimodig                            ‬                            Länk         (Ange "till programkommittén" i mailet)
Sammankallande och kontaktperson till styrelsen


Ulla Lennmarker                                                           - 

 

Doris Johansson                                                          -


Berit Lindh                                                                    -

Christina, sammankallande
Ulla
Doris
Berit
Vakant, ledig postSenast uppdaterad 2022-06-10