Programkommitté

Programkommittén utarbetar förslag till föreningens aktiviteter. Efter styrelsens godkännande, främst ur ekonomisk synpunkt, genomför programkommittén dessa.

Programkommittén tar gärna emot tips och förslag på nya intressanta programpunkter. Har du ett förslag, kontakta gärna
någon av nedanstående.


Vissa aktiviteter kräver föranmälan. Detta sker helst med ett SMS
till det telefonnummer som anges vid varje enskilt tillfälle.

Anmälningslistor brukar också finnas utlagda på träff(ar) närmast före.Programkommitténs sammansättning just nu:

Namn                                                                   E-post                             

Christina Frimodig                            ‬                   frimodigchristina@gmail.com
Sammankallande och kontaktperson styrelsenUlla Lennmarker                                                  ullalennmarker@gmail.com 

 

Doris Johansson                                                 171460478@telia.com


Berit Lindh                                                           Lindhberit@gmail.com

Christina, sammankallande
Ulla
Doris
Berit
Vakant, ledig postSenast uppdaterad 2022-06-10