PROGRAM
jan - maj
2 0 2 4

Mötesplats och -tid är, om inget annat anges,
Träffpunkt Storgatan 11, kl. 13:00 
(normalt på en tisdag, men annan veckodag kan också förekomma)

Tisdag 23 jan.       "Uppsala med nya ögon"                  Anders Allard
                           
Tisdag 6 febr.         "Gifter i mat - myt eller verklighet"
                                                         
   Lilianne Abramsson Zetterberg

Tisdag 20 febr.        Årsmöte                 

Tisdag 5 mars         Reseberättelser                               Mattias Klum

                                          (Lokal i Uppsala Business Park, Fyrislund (max 89 personer)


Tisdag 19 mars       Behandling med antikroppar vid lymfom,
                                en cancersjukdom i lymfsystemet      Eva Kimby
                              
Tisdag 16 april        "AI - artificiell intelligens, möjligheternas
                                eldorado eller dystopi enligt Orwell 1984" 
                                                                                   Fredrik Olsson                                                                                  

Måndag 29 april      Besök på Medicinhistoriska muséet
                                
(max 40 personer, ev. 2 x max 40 personer)
                               
Tisdag 14 maj          Vårutflykt till bl a Gysinge

 

Anmälningar till utflykter / externa aktiviteter är obligatoriska och ekonomiskt bindande.

Anmälan om deltagande kan antingen göras på utlagd anmälningslista vid ett möte
närmast före aktiviteten, eller per telefon efter annonsens införande i UNT.

 

Telefonnummer för anmälan till aktivitet meddelas vid varje tillfälle.
Anmälan görs helst med ett SMS (glöm ej uppge aktivitet och namn!)


Telefonsvarare kan vara inkopplad, följ anvisningarna och
uppge den efterfrågade informationen.


Har du anmält dig till aktivitet men får förhinder att delta, v g meddela
detta snarast så att ev. reserver kan få plats i stället.

Medföljande (ej medlem) kan delta v
id utflykter men endast
i mån av plats och till självkostnadspris.

                     
                                                                       o o o 0 o o o

 

Senast redigerad 2023-12-19