Lucia 2010-12-08.Julbord 2010-11-24.Jacke Sjödin 2010-11-10.Bo-Ingvar Kollberg, 2010-10-26Prof. Håkan Lindgren, Handelshögskolan, 2010-10-13Utflykt till Gävle 29 september 2010.

Foton: Rune Björkman (där inget annat anges)