Lucia med La Cappella 2013-12-11

Foto: Rune Björkman


.

Katarina Spaaks bilder på "Kåge" i Årstagården, som spelar nyckelharpa efter Luicafirandet.