Johan Rapp. Tankspriddhet är en fin egenskap.

Mobile photo: Owe Moltkesson