Bengt Gustafsson: Svarta hål - vetarener i kläm 2017-04-26

Foto: Rune Björkman