Calle Carlsson, glad trubadur från Uppsala 2019-09-10

Foto: Rune Björkman