Kerstin Hulter Åsberg: Farsoter och vaccinationer, 2014-10-29

Foto: Rune Björkman